درصورتي مانع اجباربه تقسيم است كه اين ضرربه واسطه تقسيم حاصل شود

راي ديوان عالي كشور
مطابق ماده ۵۹۳قانون مدني ضرري كه مانع تقسيم مي شودعبارتست از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاقابل مسامحه نباشدوبه موجب مفاد جمله اخيرماده ۵۹۱ضرردرصورتي مانع اجباربه تقسيم است كه اين ضرربه واسطه تقسيم حاصل شودونيزمطابق ماده ۵۹۲درصورتي كه تقسيم براي بعضي ازشركاءمضر وبراي بعضي ديگربي ضررباشددرصورتي كه تقاضاازطرف متضررباشدطرف ديگر اجبارمي شودبنابراين اگركارشناس (بعنوان اينكه حياط كوچك بطرف معبرراه داردونمي توان براي حياط بزرگ دري به كوچه بازكرد)خانه راغير قابل افرازبدانددادگاه نبايدبه استنادنظركارشناس مدعي رابي حق در دادخواست تقسيم بداندوبايستي تحقيق كندكه تقسيم باملاحظه ماده ۶۰۵ قانون مدني موجب نقصان فاحش قيمت است به مقداري كه عادتاقابل مسامحه نيست وضررمتوجه طرفي است كه اجباربه تقسيم بايدبشودياطرف ديگرتحقيق ازاين جهات درقبول ورددرخواست تاثيرداشته است .
حكم شماره ۴۹۴-۲۴/۴/۲۴شعبه ۴

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *