صلاحیت دعوی دادگاه عمومی

در موارديكه مالك ملك تجاري، دارائي، بنيادها، كميته امداد امام خميني (ره) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل در صلاحيت دادگاه عمومي است.

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

رياست محترم اداره حقوقي وزارت دادگستري.

صلاحیت دعوی دادگاه عمومی :

با سلام ،

خواهشمند است مقرر فرمائيد نظر مشورتي آن اداره محترم در مورد سئوال مطروحه ذيل را به اين كانون اعلام نمايند.

در موارديكه مالك ملك تجاري ، دارائي ، بنيادها ، كميته امداد امام خميني (ره ) باشند دعوي اضافه نمودن اجاره بهاء و تخليه محل كسب، كارشناسي جهت برآورد سرقفلي در صلاحيت دادگاه عمومي است يا دادگاههاي انقلاب .

قائم مقام سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز داود فاطمي.

صلاحیت دعوی دادگاه عمومی :
جناب آقا ي داود فاطمي
قائم مقام محترم سرپرست كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ استعلام شماره ۳۶۲۲/ ب ۱۳۷۶/۰۴/۱۱ نظريه مشورتي اداره حقوقي را بشرح زير اعلام ميدارد :
صلاحيتهاي دادگاه انقلاب در ماده ۵ قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب مصوب تيرماه ۷۳ و قوانين بعدي احصاء شده است. خارج از آنها و از جمله در خصوص مورد سئوال موجب قانوني براي رسيدگي دادگاه انقلاب وجود ندارد .
رئيس اداره حقوقي قوه قضائيه – غلامرضا شهري
صلاحیت دعوی دادگاه عمومی.
مرجع : نقل از نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري شماره ۱۳۷۶/۰۹/۲۲