مستفاد از ماده يك قانوان افراز و تقسيم املاك مشاع ،موضوع در صلاحيت واحد ثبتي محل مي باشد


كلاسه پرونده : ۱۹۲۳-۵۰۴۳
شماره دادنامه : ۴۶۷-۲۳
تاريخ رسيدگي : ۱۳-۸-۶۹
موضوع رسيدگي : قرار عدم صلاحيت
مرجوع رسيدگي : شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان …
خلاصه جريان پرونده : آقايان (الف ) و (ب ) دادخواستي به طرفيت آقايان (ج ) و (د) و … به خواسته افراز و تقسيم شش دانگ از هر يك از پلاك هاي شماره ۳ فرعي از پلاك … واقع در بخش يك … شش دانگ يك باب خانه شماره ۴ فرعي از پلاك … واقع در بخش يك … و شش دانگ يك باب منزل شماره ۲۲۵ مجزي شده ازباغ شماره ۱۹۰ فرعي از پلاك … اصلي بخش ۲ … موروثي طرفين به دادگاه حقوقي يك … تقديم و درخواست صدور حكم نموده اند. دادگاه مرجوع اليه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين و تشكيل جلسه دادرسي و استعلام جريان ثبتي املاك مزبور و وصول پاسخ از اداره ثبت مربوطه مشعر بر خاتمه جريان ثبتي پلاك هاي مورد درخواست افراز و صدور سند ملاكيت به استناد ماده يك قانون افراز و تقسيم املاك مشاع قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر و پرونده امر را در اجراي ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري به ديوان عالي كشورارسال داشته است . هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق پرونده و مشاوره به شرح زير راي مي دهد:
باتوجه به محتويات پرونده و پاسخ استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي مورد درخواست افراز كه مشعر بر خاتمه عمليات اجرايي و صدور سند مالكيت نسبت به آن ها مي باشد وفقد موانع ديگر قانوني قرار صادره مشعر برصلاحيت واحدثبتي محل در رسيدگي به موضوع بلااشكال است و تاييد مي شود .
مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ۱ صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *