ملي كردن اراضي ،موجب سلب مالكيت خصوصي اشخاص مي شود


به تاريخ : ۱۷/۳/۱۳۷۳
شماره دادنامه : ۲۳۴۰/۶/۱۳۷۳
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان : آقاي محمدعلي
خواندگان : ۱ وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي ۲ سازمان زمين شهري استان تهران
خواسته : واگذاري زمين معوض

راي دادگاه
درخصوص دعوي مطروحه ازجناب آقاي محمدعلي علي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ونيز زمين شهري به خواسته تحويل زمين معوض سهمي وي ازپلاك ثبتي ۴۹۱۶/۱۳۸ كه حسب ادعا در طرح تملك خوانده رديف اول قرار گرفته است باعنايت به دادنامه ۷۱/۶۰۳ شعبه دهم ديوان عالي كشوركه درمقام رسيدگي به نظريه ۲۹/۲/۱۳۷۱ دادگاه صادر شده اولا" چون مطابق قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي كشور تكليف واگذاري زمين معوض برعهده وزارت مسكن وشهرسازي قرارگرفته لذا دعوي توجهي به وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي نداشته در اين خصوص قرار عدم توجه دعوي صادرواعلام مي گردد.ثانيا"با فرض در طرح قرارداشتن سهمي مدعي ازپلاك ثبتي ۴۹۱۶/۱۳۸ چون تاخيردراجراي طرح وتملك آن مستلزم تحويل زمين معوض نمي باشدوحقوق خواهان رادر اين زمينه قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداريها مصوب ۱۳۶۷ مقررنموده لذادعوي مطروحه محكوم به بطلان اعلام مي گردد. راي صادره در محدوده ماده نهم قانون تجديدنظر از آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ظرف بيست روز قابل تجديدنظردرديوان عالي كشورمي باشد.
دادرس دادگاه :اجتهادي

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، ۱۳۷۷

۸۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *