دادرس محكمه بدوي كه قبلابعنوان قاضي هيات ماده واحده قانون تعيين اراضي اختلافي مبادرت به اظهارنظرنموده مردوداست

شماره دادنامه ۷۳ تاريخ ۳۰/۳/۷۴ پرونده كلاسه ۱۰-۷۴-۹۷

مرجع رسيدگي :شعبه دهم دادگاه تجديدنظردادگستري استان تهران
تجديدنظرخواه :اداره منابع طبيعي دماوند
تجديدنظرخوانده :
تجديدنظرخواسته :تجديدنظرازدادنامه شماره ۳۸۶-۱۰/۳/۷۴شعبه سوم دادگاه عمومي دماوند
"راي دادگاه "
تجديدنظرخواهي اداره منابع طبيعي شهرستان دماوندبشرح لايحه شماره ۸۴۲ ۱۷/۳/۷۴به دادنامه شماره ۳۸۶-۸/۳/۷۴شعبه سوم دادگاه عمومي دماوندواردو موجه بنظرمي رسدزيراقاضي صادركننده راي بعنوان قاضي هيات ماده واحده قانون تعيين اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع شهرستان دماوندحسب دلائل راي مورخه ۲۹/۱/۷۴درموردآقايان …و…و…. راجع به پلاك ۷فرعي از۲۹اصلي معروف به چشمه بلاغي مبادرت بصدورراي نموده است كه ازاين حيث داراي سبق تصميم بوده وموردازمواردردتلقي مي گرددبنا براين به استنادبند۷ازماده ۲۰۸قانون آئين دادرسي مدني وملحوظ داشتن بنديك ازماده ۲۲قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ دادنامه صادره راكه بصورت قرارتحريرگرديده است نقض وپرونده جهت رسيدگي مجددورعايت مواردقانوني بنظررئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي دماوندمي رسد.
مستشاران شعبه دهم دادگاه تجديدنظراستان تهران
محمدحيدري قاسمي حبيب اله حبيبي

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه ۷۲
۱- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال ۱۳۷۵
۴۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *