اشتباهات ثبتي كه دراجراي مقررات ماده ۱۱ قانون ثبت رخ مي دهدبايددر هيات نظارت ثبت رسيدگي شود
پرونده كلاسه : ۷۲/۸۴۸/۲۵

راي شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور
"نظربه خواسته دعوي وبه التفات به پاسخ ثبت مربوط به شماره …كه دلالت برقبول درخواست ثبت نسبت به پلاك موضوع دعوي زائدبرشش دانگ مي نمايدوخواهانهاي دعوي نيزازجمله متقاضيان ثبت بوده اند،نظربه اينكه حسب بنديك ماده ۲۵قانون ثبت ،اشتباهات واختلافاتي كه دراجراي مقررات ماده ۱۱قانون مرقوم رخ مي دهدبايددرهيات نظارت ثبت موردرسيدگي واقدام قرارگيردونظربه اينكه محتويات پرونده دلالت برطرح موضوع قبلادرهيات يادشده نداردونتيجتاقبل ازتصديق وتثبيت مالكيت ازطريق اجراي مقررات ثبتي وتعيين تكليف قانوني نسبت به چگونگي ،اقدام دادگاه خارج ازضوابط آمره قانون خواهدبود،علي هذاوصرف نظرازجهات ديگردادنامه موردتقاضاي تجديدنظربه علت اينكه بامقررات مذكورمغايرت داردنقض مي شودورسيدگي به دادگاه حقوقي يك …محول مي گردد."(72/848/25)

* سابقه *
خواسته عبارت ازتسليط بر۲۰شعيراز۹۶شعير۶تدانك باغ …مي باشد، خواهان توضيح داده خواندگان رقبات ملكي راغاصبانه تصرف نموده وعايدات آن رامي برند.
راي دادگاه :
"باتوجه به رونوشت اوراق ثبتي ونظريه كارشناسي به شماره …واينكه خواندگان درقبال دعوي مطروحه ايرادواعتراض موثري به عمل نياورده اند دادگاه دعوي مطروحه راثابت تشخيص وحكم به تسليط مشاراليه به ۲۰شعيراز ۹۶شعير…پلاكهاي فوق الذكروپرداخت اجرت المثل درحدنظركارشناسي له آنان صادراعلام مي دارد."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس – چاپ اول – سال ۱۳۷۶ صفحه ۱۲۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *