رسيدگي شورا پيش از ثبت دفتراملاك
راي شماره : ۴۷۸ – ۲-۶-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
دودانگ پلاك ۴۹۱درتاريخ ۱۰-۲-۲۸تقاضاي ثبت شدوباقي درتاريخ ۲۶-۱۰-۳۴موردتقاضاي ثبت قرارگرفت درتاريخ ۱۷-۶-۳۵تحديدحدودشدكه محل طول ابعادوشماره پلاك مجاورشمالي سفيدمانده وازاختلاف رنگ معلوم است كه محل خالي رابعداً نوشته اند.سندمالكيت آن بعلت عدم مطابقت با مجاورصادرنشده است .ازنقشه برداري ملك نيزاطلاعي نيست .درشرق پلاك مذكورپلاك ۴۸۸ قرارگرفته ودرشمال آن پلاك ۴۹۰كه سندمالكيت هردوصادر شده است كه دوپلاك مجاورمذكورپلاك ۴۹۶رادرحدخودمعرفي كرده اندوحال اينكه مالك پلاك ۴۹۱و۴۹۲(كه سندمالكيت اخيرصادرشده است )هريك مدعي وقوع زميني كه به عنوان ۴۹۶معرفي شده درمحدوده خودمي باشندوعقيده دارندكه زميني كه پلاك آن ۴۹۶باشددرجاي ديگري است .
پلاك ۴۹۲بدون طول ابعادوحدودثبت دفتراملاك شده وباپلاك هاي ۴۷۹و ۴۹۶تعارض داردومحل ۴۹۶رابين ۴۹۱-۴۹۲(برخلاف رويه درشماره گذاري ) معرفي كرده اند(مستفادازحدودي كه براي پلاك ۴۹۶ذكرشده است )كه مالك ۴۹۱ ازمعرفي پلاك ۴۹۶درحدغرب پلاك خودشكايت كرده ومعتقداست كه درحدغرب وي پلاك ۴۹۲قراردارد.
هيئت نظارت درمقابل تقاضاي اصلاح حدغرب پلاك ۴۹۱به پلاك ۴۹۲مفادا راي دادمادام كه وجودپلاك ۴۹۶بين پلاكهاي ۴۹۲و۴۹۱برطبق دفترتوزيع اظهار نامه ونقشه ترسيمي محرزنشودنمي توان حدغربي پلاك ۴۹۱رابه پلاك ۴۹۲اصلاح ومحدودنمود.
براثرشكايت ازاين راي ۴۹۶درتاريخ ۲-۶-۴۷شوراچنين راي داد:
(باوجوداختلاف نسبت به پلاك ۴۹۶ولزوم رفع آن دردادگاه راي هيئت نظارت درنتيجه اشكالي ندارد).

* سابقه *

***
شرح – مقصودازعبارت (ولزوم رفع آن دردادگاه )اين است كه طبق گزارش هاي اخيرپلاك ۴۹۶درمحدوده سندمالكيت پلاك ۴۹۲قرارگرفته است و طبق بندهشت ماده ۲۵قانون ثبت شوراصلاحيت رسيدگي نداردوطبق ذيل ماده يك قانون اشتباهات ثبتي سال ۱۳۳۳موضوع درصلاحيت دادگاه است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۰۳-۶۰۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *