تنهادرصورتي دادگاه بخش مي تواند دعوي افراز راردكند كه امرافراز متوقف به نزاع مالكيت بوده وبهاي ملك هم زائدبرنصاب آن دادگاه باشد.


حكم شماره : ۳۷۵۶- ۲۹-۱۲-۱۳۲۱
راي شعبه سوم ديوان عالي كشور
آن طوركه قسم هشتم ازماده ۱۳قانون آئين دادرسي مدني بيان كرده تنهادر صورتي دادگاه بخش مي توانددعوي افرازراردكندكه امرافرازمتوقف برحل نزاع مالكيت باشدوبهاي ملك هم زائدازنصاب آن دادگاه باشدنتيجه اين مقدمه اين است كه درغيرزائدبودن نصاب دادگاه مكلف مي باشدبه همان ادله مالكيت برسدوتصميم لازم رادرخصوص افرازبعدازحل نزاع مالكيت اتخاذ نمايندبنابراين اگردادگاه بخش صريحاً ازرسيدگي به ادله مالكين امتناع كندونتيجه دعوي افرازرانيزغيرمسموع بداند اين چنين قراري مشمول همان قسم هشتم ماده ۴۷۸قانون مزبوربوده قابل پژوهش است .
مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي)
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *