افراز – دليل مالكيت در دعوي افراز

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۱۱۵ شماره ۴۱ هفته دادگستري صفحه ۳۱۷

آيا در دعوي افراز دادگاه ميتواند بدون آنكه دليل مالكيت اقامه شده باشد حكم بر افراز مال غير منقول صادر نمايدواگر پاسخ منفي باشد آيا تنها در موردي ميتوان حكم بر افراز مال غيرمنقول صادر نمود كه ملك در دفتر املاك بنام طرفين ثبت شده باشد.
با توجه بماده ۳۵ قانون مدني كه در ذيل درج مي گردد:
ماده ۳۵ تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۴ چنين اظهارنظر كرده است :
متقاضي افراز بايد دلائلي كه حاكي از سهم مالكانه او درملك مورد درخواست افراز باشد ضميمه دادخواست نمايد دلايل مزبور در مورد املاك ثبت شده رونوشت سند مالكيت سهم مشاع ازملك يا سند رسمي خريداري ملك خواهد بود و اگر ملك موردتقاضاي افراز به ثبت هم نرسيده باشد رسيدگي بدرخواست افراز اشكالي ندارد واستشهادنامه يا تصرفات مالكانه متقاضي افرازبارعايت ماده ۳۵ قانون مدني براي رسيدگي برخواست افراز كافي ميباشدبديهي است اگر راجع باصل ملك دعوي اعتراض بر ثبت مطرح باشد رسيدگي به درخواست افراز موكول بتعيين تكليف دعوي اعتراض برثبت است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *