دعوي الزام به انتقال ملك باستناد قولنامه – الزام به تنظيم سند انتقال

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۱۱۳ شماره ۵۰ هفته دادگستري صفحه ۳۳

قولنامه اي مبني بر معامله ملك ثبت شده اي تنظيم گرديده و طرفين با تعيين وجه التزام تعهد نموده اند كه در دفترخانه اي معين حاضر شده سند رسمي تنظيم نمايند.چنانچه يكي از طرفين قرارداد از انجام تعهد خودداري نمايد طرف ديگر ميتواند از دادگاه الزام او را به تنظيم سندرسمي بخواهد؟
با توجه بمواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك كه در ذيل درج ميگردد:
ماده ۴۶ ثبت اسناد اختياري است مگر در موارد ذيل :
۱ – كليه عقود ومعاملات راجع بعين يا منافع املاكي كه قبلا" در دفتر املاك ثبت شده باشد.
۲ – معاملات راجع به حقوقي كه قبلا" در دفتر ثبت املاك ثبت شده است .
ماده ۴۷ در نقاطي كه اداره ثبت اسناد واملاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است :
۱ – كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده .
۲ – صلخ نامه وهبه نامه و شركت نامه .
اداره حقوقي وزارت دادگستري پاسخ استعلام را چنين داده است : اولا" مقصود از كليه عقودد و معاملات مذكور در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك عقودي است كه حق عيني نسبت به املاك يا حق مورد نظر ايجاد كند يا تغييري در آن بدهد وقراردادهاي موسوم به قولنامه معاملات املاك كه باري متعهدله نسبت به ملك حق عيني ايجاد نمي كند بلكه موجد حق ذمي براي او در قبال متعهداست از شمول مواد فوق و ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك خارج است .
ثانيا" با عدم انجام تعهد حضور در دفترخانه و انتقال رسمي ملك در موعد مقرر متعهدله فلقط حق دارد وجه التزام راكه خسارت مقطوع و قراردادي عدم انجام تعهد است از متعهد مطالبه كندو در اين حال الزام متعهد به انتقال ملك موردي نخواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *