درمورد تقاضاي ثبت موات باوجود طرح دعوي اعتراض باصل دردادگاه ، شوري رسيدگي مي كند
راي شماره : ۳۵۰ – ۱۱-۱۱-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
آقاي (پ )درسال ۱۳۰۶تقاضاي ثبت يكصدهزارمترمربع ازاراضي عباس آبادراكردومورداعتراض آقاي (ع )قرارگرفت وحكم نهائي درمقدار ۶۳۲۷۴متربه سودمعترض صادرگرديد.آقاي (س )هم به موردتقاضاي آقاي (پ ) اعتراض كردوچون آقاي (ع )درمقدار۶۳۲۷۴مترقائم مقام آقاي (پ)به موجب حكم دادگاه شده است درهمان مقداربين آقاي (ع )وآقاي (س )اختلافاتي وجود داردكه قضيه دردادسرامطرح است .
آقاي (س )درتاريخ ۲۲-۱۰-۱۳۰۸درزمان ثبت عادي تقاضاي ثبت قطعه زميني راكردكه :
اولاً- عمليات تحديدي آن به دستوراداره ثبت متوقف گرديد.
ثانياً- موردتقاضاي اودرمحدوده اي واقع است كه آن محدوده مورد تقاضاي آقايان (پ)و(ع)است وقضيه نيزدرهيات سه نفري مطرح است .
راي مورخ ۱۱-۱۱-۴۵شورا:
(درقسمتي ازموردتقاضاي ثبت كه حكم دادگاه شامل آن نمي شودوخارج ازسندمالكيت ديگران است ادامه جريان ثبتي طبق مقررات اشكالي ندارد بديهي است اين راي مانع ازاجرااختيارات هيئت سه نفري نخواهدبود).

* سابقه *

***
شرح -اين راي شبيه آرا۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹است وهمان طوركه ضمن شرح راي ۳۴۶گفته شدطبق قانون مصوب ۵-۱۰-۳۸باوجودطرح دعوي دردادگاه بايداز رسيدگي خودداري شودورويه متخذه درآرا۳۴۳-۳۴۵اصح آرااست .
(به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۵۱-۴۵۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *