ثبت مكررباتعددپلاك . – درصورت بداهت امر باوجود طرح دعوي اعتراض به اصل دردادگاه شوري رسيدگي مي كند
راي شماره : ۳۵۴ – ۱-۴-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
آقاي حسن تقاضاي ثبت زمين زراعتي پلاك ۲۳۳رادرتاريخ ۲۷-۳-۱۳۱۱ كرد.پس ازنشرآگهي نوبتي به تقاضاي مذكوردرموعداعتراض وبه دادگاه فرستاده شدكه تحت رسيدگي است .درسال ۱۳۲۳موقع تحديدحدودبه علت اختلاف بامجاورغربي عمل تحديدواقع نشد.
متقاضي موردتقاضاراطي سندرسمي به محمدفروخت ودرسندذكرشدكه دعوي اعتراض به آن دردادگاه مطرح است .
درسال ۱۳۴۵دونفرفرزندمتقاضي مذكورقطعه زميني رابه ادعاخريدبا سندعادي وگم شدن سندوداشتن تصرف مالكانه ،تحت عنوان ازقلم افتاده مورد تقاضاي ثبت قراردادندكه شماره ۵۸۸ به آن داده شد.پس ازقبول تقاضاونشر آگهي نوبتي برادران وخواهران آن دونفرونيزخريدارپلاك ۲۳۳واخواهي كردند كه به دادگاه فرستاده شد.درعين حال براي رفع تعدي متقاضيان ثبت پلاك ۵۸۸ به ثبت كل نيزمراجعه كردندكه درنتيجه رسيدگي ثبت محل معلوم شدكه پلاك ۵۸۸ جزئي ازپلاك ۲۳۳است كه مورث آنان به محمدفروخته بود(تقاضاي ثبت اخير مكرراست )واين امرموردتصديق يكي ازدومتقاضي ثبت پلاك ۵۸۸ نيزمي باشد.
راي مورخ ۱-۴-۴۷شورا:
(تقاضاي ثبت ۵۸۸ باتوجه به رسيدگي هائي كه به عمل آمده مكرراست و باطل مي شود).

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – راي بالاازلحاظ ابطال تقاضاي ثبت مكررنظيرآرا۳۰۱-۳۴۹ است .
دوم – به اين كه شوراعلي القاعده باوجودطرح دعوي دردادگاه ازرسيدگي امتناع مي كنددرمانحن فيه نيزبه طوراستثنابه رسيدگي مبادرت كرده است و نظرشورااين است كه موردازبديهيات است ودردادگاه هم متقاضيان ثبت پلاك ۵۸۸ بعلت سبق تقاضاي ثبت پلاك ۲۳۳وضعف دلائل متقاضيان پلاك ۵۸۸ واقراريكي ازآنان به ضررخودمحكوم خواهندشد.
نتيجه – دراين موردنيزباوجودطرح دعوي اعتراض به اصل دردادگاه شوراواردرسيدگي شده است واين راي ازاين جهت شبيه آرا۳۵۱-۳۵۳مي باشد. (به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۵۹-۴۶۰
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *