تاریخچه شرکت :

درباره ما :

شركت ارض پارسيان (سهامي خاص) اولین شركت خصوصي فعال كشور در كليه زمينه هاي حقوقی، ثبتی، مهندسي، آموزشي، پژوهشي و نرم افزاري اراضي و املاك در ايران مي باشد كه با همكاري مجرب ترين كارشناسان اراضي و املاك از سال ۱۳۸۲ فعاليت موثر خود را در خصوص مديريت اموال غير منقول از رفع معارضين تا مرحله اخذ سند مالكيت شروع نموده است.

این شرکت علاوه بر مشاوره حقوقی به ادارات و سازمان های مختلف دولتی و همچنین اشخاص خصوصی، اعم از حقیقی و حقوقی در زمینه نقشه برداری و مستند سازی اموال اقدامات موثری را به انجام رسانیده است.

فعالیت های انجام شده:

  نقشه برداری از اراضی بندر بوشهر و بنادر تابعه آن :

ردیف

اراضی نقشه برداری شده

مساحت/مترمربع

۱

اراضي استحصالي بندر بوشهر

۱۵۹۶۱۲

۲

بندر كنگان

۷۰۸۴۸

۳

بندر دير

۱۰۵۹۶۵

۴

زمين استحصالي بندر مرواريد خارك

۳۳۹۲۱

۵

زمين استحصالي واقع جنب پاسگاه خارك

۶۱۶۲

۶

منازل سازماني بندر خارك

۰۸/۵۶۵۵

۷

زمين برج كنترل خارك

۱۵۶۰۷۰ ۲۸

۸

زمين استحصالي

۴۰۰۵۲۶

۹

محل كنوني بندر كه از گمرك تحويل گرفته شده

۱۲۱۱۰۷

۱۰

اسكله مسافربري گناوه

۲۲۰۰۰

۱۱

بندر محمد عامری

۲۹۱۲۴۵

نقشه برداری اراضی بندر شهید رجایی :
ردیف
اراضی نقشه برداری شده
مساحت (مترمربع)
۱
اراضی توسعه بندر شهید رجایی
۲۹۰۷۲۶۷۸
۲
اراضی بوستانو
۲۱۲۷۵۲۷۴
۳
اراضی خونسرخ
۷۷۹۷۴۰۴

مستند سازی :
۱
اخذ سند مالکیت محدوده قدیمی بندر آبادان
۲
اخذ سند مالکیت محدوده شرکت نفت در آبادان
۳
اخذ سند مالکیت اراضی آموزش و پرورش در بندر آبادان
۴
اخذ سند مالکیت اراضی خریداری شده از شهرداری آبادان