تاریخچه شرکت:

شركت ارض پارسيان (سهامي خاص) اولین شركت خصوصي فعال كشور در كليه زمينه هاي حقوقی، ثبتی، مهندسي، آموزشي، پژوهشي و نرم افزاري اراضي و املاك در ايران مي باشد كه با همكاري مجرب ترين كارشناسان اراضي و املاك از سال 1382 فعاليت موثر خود را در خصوص مديريت اموال غير منقول از رفع معارضين تا مرحله اخذ سند مالكيت شروع نموده است.

این شرکت علاوه بر مشاوره حقوقی به ادارات و سازمان های مختلف دولتی و همچنین اشخاص خصوصی، اعم از حقیقی و حقوقی در زمینه نقشه برداری و مستند سازی اموال اقدامات موثری را به انجام رسانیده است.

فعالیت های انجام شده:

نقشه برداری از اراضی بندر بوشهر و بنادر تابعه آن:

ردیف

اراضی نقشه برداری شده

مساحت/مترمربع

1

اراضي استحصالي بندر بوشهر

159612

2

بندر كنگان

70848

3

بندر دير

105965

4

زمين استحصالي بندر مرواريد خارك

33921

5

زمين استحصالي واقع جنب پاسگاه خارك

6162

6

منازل سازماني بندر خارك

08/5655

7

زمين برج كنترل خارك

156070 28

8

زمين استحصالي

400526

9

محل كنوني بندر كه از گمرك تحويل گرفته شده

121107

10

اسكله مسافربري گناوه

22000

11

بندر محمد عامری

291245

نقشه برداری اراضی بندر شهید رجایی:

ردیف

اراضی نقشه برداری شده

مساحت (مترمربع)

1

اراضی توسعه بندر شهید رجایی

29072678

2

اراضی بوستانو

21275274

3

اراضی خونسرخ

7797404

مستند سازی:

1

اخذ سند مالکیت محدوده قدیمی بندر آبادان

2

اخذ سند مالکیت محدوده شرکت نفت در آبادان

3

اخذ سند مالکیت اراضی آموزش و پرورش در بندر آبادان

4

اخذ سند مالکیت اراضی خریداری شده از شهرداری آبادان