دايركردن كلاس درمغازه خلاف عرف وعادت است

شماره وتاريخ دادنامه ۷۰۵-۱۰/۱۰/۷۴
كلاسه پرونده ۲/۱۸۴/۷۴تجديدنظرحقوقي

مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان سمنان
تجديدنظرخواه :
تجديدنظرخوانده :
موضوع :تجديدنظرازراي شماره ۵۷۵-۳۱/۵/۷۴شعبه سوم دادگاه عمومي شاهرود
"راي دادگاه "
درخصوص تجديدنظرخواهي خانم ….بطرفيت خانم ….نسبت به دادنامه شماره ۷۵۷-۲۱/۵/۷۴شعبه سوم دادگاه عمومي شاهرودكه بموجب آن مستندابه بند۴ماده ۱۴ومواد۱۶و۲۷و۲۸قانون روابط موجرومستاجرحكم برتخليه تجديدنظرخواه ازعين مستاجره (يكباب مغازه پلاك ۲۸۶۱واقع درخيابان بهرام )بادريافت مبلغ پنج ميليون ريال بابت حق كسب وپيشه ظرف دوماه صادرگرديده است چون نيازشخصي تجديدنظرخوانده برمبناي گواهي گواهان صادرگرديده است كه شهادت آنان خلاف اظهارات تجديدنظرخواه درجلسه اين دادگاه مي باشدچون گواهان نيازشخصي مشاراليهاراجهت اينكه بيكاراست و خانه دارمي باشدذكركرده درحالي كه تجديدنظرخوانده درجلسه دادگاه بيان داشته براي دائركردن كلاس قرآن مي خواهدكه علاوه برامتيازوجوازي درمورد تدريس قرآن ارائه نداده اصولادايركردن كلاس درمغازه خلاف عرف وعادت است لذااظهارات گواهان به دليل متناقض بودن آن بامطالب بيان شده به وسيله تجديدنظرخوانده موثردرمقام وقابل استنادنبوده وچون دليل ديگري كه نيازشخصي تجديدنظرخوانده رابه عين مستاجره ثابت نمايدتقديم نگرديده است لذادعوي تجحديدنظرخواهي واردتشخيص ومستندابه بند۴ماده ۲۵قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب حكم بدوي نقض وراي بررددعوي تجديدنظر خوانده (خواهان اوليه )صادرمي گرددحكم صادره قطعي است .
رئيس شعبه ودادگاه تجديدنظراستان سمنان مستشاران دادگاه
علي صفابينش محمدقاسم اصحابي عليجان قبادي

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران صفحه ۵۶-۵۷
۱- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي انتشارات سمن سال ۱۳۷۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *