بااختلاف درتشخيص ميزان هزينه تعميرات مورداجاره ،دادگاه نظركارشناس رابايدجلب نمايد

كلاسه پرونده : ۱۴/۴۹۴۳
شماره دادنامه : ۵۷۹/۲۳
تاريخ رسيدگي : ۱۲-۱۰-۶۹
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۳ ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان …
خلاصه جريان پرونده : آقاي ((الف ))به وكالت ازآقاي ((ب )) و((ت )) و ((پ)) دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي …به خواسته مطالبه مال الاجاره سال هاي ۶۷و ۶۸وتاصدورحكم واجراي آن مقوم ۲۸۵۸۸۵۰ ريال به دادگاه هاي حقوقي يك …تقديم نموده رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك …ارجاع گرديد.نماينده دانشگاه درجلسه مورخ ۲۵-۱۰-۶۸دفاعاً اعلام كرده اجاره بهاي سال جاري آماده پرداخت است موجر تا كنون براي اخذآن مراجعه نكرده واجاره بهاي سال ۶۷به مبلغ ۱۲۲۸۸۵۰ ريال جهت تعميرات هزينه شده كه جزء هزينه هاي كلي بوده وپرداخت آن به عهده موجراست كه مبلغ مذكورازاجاره بهاكسر وبقيه به موجر پرداخت شده است .آقاي ((ب ))احدازموجرين درجلسه مورخ ۲-۱۲-۶۸دادگاه اظهارداشته كه تعميرات بدون اجازه ماصورت گرفته است .ازطرف دانشگاه صورت حساب پرداخت اجاره بهاي سال هاي ۶۷باكسري هزينه انجام شده و صورت حساب سال ۶۸به طوري كامل به دادگاه ارسال شده است .دادگاه پس ازاخذنظرآقاي مشاوردرمورداجورسال هاي ۶۷و ۶۸اظهارنظربه صحت دعوي خواهان كرده وبا وصول اجاره بهاي سال هاي مزبوربه استثناءهزينه تعميرات كه ازاجاره بهاي سال ۶۷كسرشده كسرهزينه رابه استنادماده ۵۰۲ قانون مدني موجه تشخيص نداده و عقيده به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۲۸۸۵۰ ريال درحق خواهان هاابرازكرده پس ازابلاغ نظريه و وصول اعتراض ازطرف دانشگاه پرنده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديد.پس ازقرائت اوراق وگزارش عضو مميزمشاوره نموده چنين راي مي دهد:
(اعتراض خاصي نسبت به نظريه دادگاه نشده است .باتوجه دراوراق پرونده و رسيدگي هاي انجام شده ازطرف دادگاه واستدلال موجه مندرج در نظريه ادگاه نظريه مزبور بلااشكال تشخيص وتاييد مي شود)
مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *