ثبت مواتي كه حريم ملك است . – حريم آثارباستاني . – اختلاف بين اشخاص واداره ثبت درپذيرش تقاضا. – تقاضاي ثبت آثاراستاني
راي شماره : ۳۹۴ -۲۶-۹-۱۳۴۳

راي شوراي عالي ثبت
اداره باستان شناسي تقاضاي ثبت كوه آتشگاه اسفهان راكردبه اين مستندك درآن ابنيه مخروبه قديمي عهدساساني وجوددارد.ثبت محل درقبول تقاضاتامل كرده است به اين دليل كه آثارتاريخي شامل آثارصنعتي منقول و غيرمنقول است وشامل زميني كه حاوي آن آثاراست نمي باشدلذاتقاضاي ثبت زمين مقرابنيه مخروبه مذكورازطرف باستان شناسي مجوزندارد.راجع به پذيرش تقاضاكسب دستوركرد.
راي مورخ ۲۶-۹-۴۳شورا:
(تپه معروف آتشگاه واقع دراصفهان داراي آثارتاريخي است ،قبول درخواست ثبت آن ازاداره باستان شناسي ازطرف دولت اشكال قانوني ندارد.)

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول -اساس راي اين است كه تملك آثارباستاني مذكورعرفاًوعملاًملازمه باتملك مقداري اززمين داردكه آن زمين براي حفظ آن آثارواستخراج آن هادر فرصت مناسب لازم است ودرواقع اراضي مذكوربنابه تعريف ماده ۱۳۶قانون مدني حريم آثارباستاني مذكوراست .
ملاحظه – هرچندتعريف حريم صدق مي كندلكن باوجودنص ماده ۳۲ قانون ثبت آثارباستاني مذكوروحريم آن مشمول ماده ۲۶قانون مدني بوده ودولت آن هارابه عنوان مصالح عمومي ومنافع ملي تحت تصرف داردوقابل تملك خصوصي هم نيست وطبق نص ماده ۳۲قانون ثبت بايدوزارت دارائي به نمايندگي دولت تقاضاي ثبت آن ابنيه واراضي رابكند.
دوم – نقاضاي ثبت اراضي مذكوربايدبه پيروي ازتقاضاي ثبت آثار باستاني مذكورباشدوجداگانه نمي توان اراضي مذكورراموردتقاضاي ثبت قراردادزيراحريم به تنهائي قابل تقاضاي ثبت نيست وبه عكس ثبت ملك مستلزم ثبت حريم آن هم هست .
سوم – راي ۳۹۳مطابق قاعده است نه راي ۳۹۴
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۱۲-۵۱۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *