ثبت قنات
براي شماره : ۴۷۳ – ۱۱-۹-۱۳۴۴

راي شوراي عالي ثبت
دولت وافراددرقناتي به نسبت يك ربع وسه ربع شريك بودندبه اين معني كه دومجري ازمظهرقنات منشعب مي شدكه ربع آب دريك مجري وسه ربع ديگر درمجراي ديگرواردمي شدوتقسيم منافع قنات به اين ترتيب عملي مي گشت .
به هنگام پذيرش تقاضاي ثبت اشتباهاسهم دولت يك ربع مفروزوسهم ديگران سه ربع مفروزنوشته شدودوشماره جداگانه برخلاف دستورماده ۴۳ نظام نامه قانون ثبت دادند.دوراي مختلف دراين موردازهيئت نظارت صادر گرديد.
راي مورخ ۱۱-۹-۴۴شورا:
(گزارش اخيرحاكي است يك ربع آب قنات درمجراي مخصوص وسه ربع در مجراي ديگرجدامي شوديك ربع مربوط به دولت وسه ربع متعلق به مالكان طبق قراردادمحلي است وبه همين نحوآگهي نوبتي با قيدمبداومظهرقنات انتشار يافته واعتراض هم نشده است ازاين حيث درجريان امراشكالي بنظرنمي رسد. اگراشكال ديگري نباشدصدورسندمالكيت باقيدمقسم واين كه مظهرقنات يك ربع درمجراي مخصوص متعلق به دولت وسه ربع درمجراي ديگرجدامي شودبه نحوي كه درخواست ثبت شده بي اشكال خواهدبود).پ

* سابقه *

***
شرح – باتوجه به راي ۱۷۸ونظايرآن دراين موردرعايت اصل طريقيت امورشده است وتخلف مذكورازماده ۴۳نظام نامه قانون ثبت مضربه هدف مقنن نيست وموقع صدورسندمالكيت سهم مشاع ازقنات ،جبران اشتباه ميسر است وزياني به كسي نمي رسد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۹۷-۵۹۸
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *