تقسيم ملك از وقف جايزاست

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

شماره نظريه : ۸۶۳۲/۷ ۲۱/۱/۷۶
كلاسه پرونده : ۸۲/۷/۷۶

تقسيم ملك از وقف

سئوال نسبت به پلاك مسكوني دوخواهر و اداره اوقاف و امور خيريه هر يك نسبت به دو دانگ مشاع عرصه واعيانا" مالكيت دارند. يكي از خواهران تقاضاي افراز ودر صورت غيرقابل افراز بودن پلاك را دارد. با توجه به غيرقابل افراز بودن پلاك مذكوروباتوجه به صدر ماده ۳۴۹ قانون مدني كه بيع مال وقف را ممنوع نموده است ۰ آيا مي توان به چنين تقاضائي ترتيب اثر داد؟

نظريه مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
جواب بموجب ماده ۵۹۷ قانون مدني تقسيم ملك از وقف جايزاست ، بنابراين دعوي افراز ملك بايد بدوا" طبق قانون افراز وفروش ملك مشاع مصوب سال ۵۷ در واحد ثبتي محل ملك غيرمنقول مطرح و رسيدگي شود، چنانچه طبق تصميم واحد ثبتي مذكور و قطعيت آن ملك غيرقابل تقسيم باشد متقاضي مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور دستور فروش بنمايد۰ صرف ادعا اينكه ملك غيرقابل افراز است براي دادگاه نمي تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراين در موردسئوال ،چنانچه دلائل و حكم لازم بر غيرقابل تقسيم بودن ملك به دادگاه ارائه شود، دادگاه مي تواند در حدود مقررات قانون فوق الاشعار وآئين نامه مربوط به آن دستور فروش آن را به حال مشاع يعني نسبت به چهاردانگ از شش دانگ با حفظ دو دانگ وقف بدهد۰ اگر خريداري پيدا شد چه بهتر والا به همان حالت مشاع باقي خواهد ماند۰ توضيح آنكه فروش وقف فقط در موارد مقرر در مواد۸۸و۸۹ قانون مدني جايزاست ولاغير.

مرجع :
مجله قضائي وحقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران ،سال ششم
شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهاروتابستان ۱۳۷۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *