تقسيم تركه – تقسيم سرقفلي

قسيم تركه – تقسيم سرقفلي
پرونده :۱۰۲۸ -۸-۷۶ ع دادنامه : ۱۱۷۹ – 17-7-1377
مرجع رسيدگي :دادگاه شعبه ۸ عمومي تبريز
خواهان ها :۱- اكرم ۲- معصومه ۳-منيژه ساكنين خ جمهوري…
خوانندگان : ۱-غلامرضا ۲- محمدرضا۳- فاطمه ۴-رباب شهرت همگي قمري غياث وچلوپز همايوني ساكنين تبريز …
خواسته : تقسيم تركه
گردش كار : پس از وصول دادخواست وثبت به كلاسه فوق سرانجام دادگاه تشكيل جلسه داده ومبادرت به صدور راي مي نمايد
راي دادگاه : در خصوص دعوي بانوان اكرم ومعصومه ومنيژه همگي شهرت قمري غياث باوكالت آقاي رجب علمداري وولي اله راستي به طرفيت آقايان غلامرضاومحمدرضاوبانوفاطمه صغري همگي شهرت قمري غياث وبانوربابه جلوپز همايوني به خاصه تقسيم تركه مرحوم احمد قمري غياث باتوجه به اين كه خواهان ها ماترك مورث راطي دادخواست تقديمي به شرح ذيل اعلام داشته ۱-نصف ملك وسرقفلي يك باب مغازه ۲- شش دانگ يك باب خانه ۳- سه دانگ يك باب خانه ديگر ۴- فقط ملك چندباب هم جوارمغازه رديف اول ۵- نصف سرقفلي يك باب انباري دادگاه باتوجه به اوراق محتويات پرونده پس از احراز فوت مورث خواهان ها ووراثت آنان نسبت به مدحوم يادشده به دلالت اوراق پرونده وگواهي انحصاروراثت وهمچنين بااحراز مالكيت مورث اصحاب دعوي به لحاظ فني بودن خاصه قرار ارجاع امربه كارشناسي صادر كارشناس محترم نيز نسبت به موضوع اظهار نظر نموده كه به دليل اعتراض وكيل خواهان ها موضوع هيئت كارشناسي ارجاع كه نظريه خودرااعلام وپس از ابلاغ نظريه مزبور هيچ يك از طرفين به نظريه هيئت كارشناسان اعتراض ننموده اند نظريه مزبور مصون از ايرادواعتراض باقي مانده ونظريه مزبور منطبق باخواسته خواهان ها بوده ومغايرتي بااوضاع واحوال قضيه ندارد .عدم اعتراض طرفين دعوي به نظريه هيئت كارشناسان دلالت ضمني به تراضي آنان از نظريه يادشده دارد دادگاه دعوي خواهان ها را وارد وثابت تشخيص استنادوماده ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبي به تبعيت از نظريه هيئت كارشناسان رسمي دادگستري سهم اختصاصي هريك را به شرح ذيل اعلام مي دارد.
۱-سهم اختصاصي آقاي غلامرضاقمري غياث سه دانگ مشاع از شش دانگ چلوكبابي تحت پلاك هاي شماره ۱۱۰۷ و۱۱۰۵ و۱۱۰۶ بخش ۸ تبريزازحيث عرصه واعياني وسرقفلي مجموعاًمبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ ريال و پرداخت مبلغ ۱۲۵-۰۵۳ -۱۶ ريال بابت مابه التفاوت حق سايروراث
۲-سهم اختصاصي آقاي محمدرضاقمري غياث شش دانگ پلاك شماره ۶۳۷۲۰ بخش ۵ تبريزواقعه در مقصوديه از حيث عرصه واعياني وامتيازات به ارزش ۰۰۰-۷۵۰-۳۰۹ ريال ودريافت مبلغ ۸۷۵-۱۹۶-۴۹ ريال بابت مابه التفاوت حق از ساير وراث
۳-سهم اختصاصي بانوان فاطمه صغري واكرم ومعصومه ومنيژه همگي شهرت قمري غياث سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاك شماره ۶۴۸-/۲ واقعه در بخش پنج تبريز از حيث عرصه واعياني وامتيارات به ارزش ۰۰۰-۴۰۰-۸۰۹ ريال وپرداخت مبلغ ۲۵۲-۵۰۶ ۹۱ ريال بابت مابه التفاوت حق ساير وراث و
۴-سهم اختصاصي از ثمينه اعياني بانوربابه چلوپز همايوني مبلغ ۵۰۰-۳۶۲-۵۸ ريال بوده كه پس از پرداخت آن توسط كليه وراث حكم به تقسيم اموال ماترك مرحوم احمدقمري غياث به شرح فوق صادر واعلام مي دارد .
حكم صادره حضوري وظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجديدنظراستان مي باشد.
رئيس دادگاه شعبه ۸ عمومي تبريز: كاظم زاده
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *