سند اجاره رسمي مقدم بر سند اجاره عادي ماداميكه فسخ نشده معتبر است و ذي نفع بايد به دادگاه مراجعه نمايد
راي شماره : ۲۱ – ۱-۴-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
درسندرسمي اجاره مقررشدكه پس ازانقضا موعد اجاره اجرت المثل به ماخذ اجرت المسمي داده شود . موجر براي دريافت اجرت المسمي اجراييه صادر كرد و بدهكار بصدور آن اعتراض داد و رد شد . طرفين درمرحله رسيدگي هيات تجديدنظراجرايي اقراركردندكه پس از انقضا موعد اجاره سندرسمي يك سند عادي اجاره براي مدت معين بين طرفين تنظيم شده است . اما موجر علاوه مي كرد كه به استناد سندرسمي اجاره اجرت المثل ايام بعد از موعد مذكور در اجاره نامه عادي راخواسته است .
هيات تجديدنظراجرايي اجاره نامه عادي را قاطع تعهدات سندرسمي اجاره شمرد و با اقرار مزبور از طرف موجر ، تعهد جديد را مزيل تعهد قديم ( راجع به اجرت المثل ) تلقي كرد و صدور اجراييه براي وصول اجرت المثل را خلاف مقررات دانست و دستورخودداري ازعمليات اجرايي را داد.
براثراعتراض موجربه اين راي درتاريخ ۱۱-۴-۴۵ شورا راي داد :
چون سنداجاره نامه رسمي از ناحيه طرفين مطابق مقررات قانوني در دفاتر اسنادرسمي مربوطه ابطال نگرديده است بنابراين اجراييه صادرشده قابل اجرااست و متضرر مي تواند به دادگاه صالح مراجعه كند
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – فسخ عقداجاره تشريفات قانوني مخصوص ندارد و بايد درحدود مواد قانون مالك و مستاجرسال ۱۳۳۹ و مواد اجاره قانون مدني و ماده ۲۶ نظام نامه قانون دفاتراسناد رسمي ( با لحاظ ماده ۴ قانون مالك و مستاجر سال ۱۳۳۹) فسخ به عمل آيد و توافق طرفين بشرخي كه در بالاواقع شده ازآن حيث كه باقرار طرفين ثابت شده كافي براي فسخ اجاره اول (كه در سندرسمي منعكس شده بود) به نظرمي رسد مضافاً بر اين كه سندعادي كه مورد اقرار واقع شده باشد به استناد بند يك ماده ۱۲۹۱ قانون مدني اعتبارسندرسمي را دارد و اين اعتبار بصورت ماده ۹۲ قانون ثبت خواهدبود.
نتيجه – به استنادرسمي اجاره نمي بايست اجراييه صادر مي شد ولي اكنون كه صادرشده بايد معترض به صدوراجراييه طبق ماده يك قانون ۲۷-۶-۱۳۲۲به دادگاه مراجعه كند و راي هيات تجديدنظر از جهت اين كه ازصلاحيت خود خارج و وارد صلاحيت دادگاه شده درست نيست .
دوم – دستورخودداري از عمليات اجرايي نيز با توجه به ماده ۵ قانون ۲۷-۷-۱۳۲۲ در صلاحيت دادگاه بوده است نه درصلاحيت هيات تجديد نظر اجرايي .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۳۶-۳۷
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *