تقاضاي ثبت پلاكي كه داخل درمحدوده سندمالكيت پلاك ديگرباشد،باطل است وذي نفع به دادگاه بايدمراجعه نمايد

راي شماره : ۳۳ –26-2-1346
راي شوراي عالي ثبت
تقاضاي ثبت قطعه زميني باپلاك ۱۳بعنوان بايروموات ازطرف بانك ساختماني به استنادلايحه مورخ ۸-۵-۳۱به عمل آمدكه :
اولاً- محدوده آن متداخل بامحدوده پلاك ۱۱مي باشدكه سندمالكيت آن قبلاًصادرشده است .
ثانياً- ثالثي به تقاضاي ثبت مذكورمعترض وحكم نهايي به نفع شاكي صادرگرديدوشاكي طبق ماده ۱۰۱نظام نامه قانون ثبت قايم مقام مستدعي ثبت گرديد.
درقسمتي ازمحكوم به به نام محكوم له سندمالكيت صادرشدوهنگام تقاضاي صدورسندمالكيت براي باقي معلوم شدكه درقسمتي ازباقيمانده ،موردحكم با محدوده سندمالكيت پلاك ۱۱تداخل داردوقسمت متداخل مذكوررابانك ساختماني به انضمام قسمتي ديگرتحت پلاك ديگري موردتقاضاي ثبت مجددخود قرارداد كه مواجه بااعتراض مالك پلاك ۱۱وصدورحكم نهايي به نفع معترض گرديددرنتيجه اين جريان ها:
اولاً- حكم نهايي اخيرباحكم نهايي پيشين درآن قسمت كه دارنده سند مالكيت پلاك ۱۱خودراذي حق مي دانسته تعارض دارد.
ثانياً- حكم پيشين باسندمالكيت پلاك ۱۱درقسمت تداخل ،تعارض داردبدون اين كه دادگاه سندمالكيت رادرقسمت تداخل ،ابطال كرده باشد.
راي مورخ ۲۶-۲-۴۶شورا:
(تقاضاي ثبت پلاك ۱۳كه باتوجه به گزارش ورسيدگي هاي معموله داخل در محدوده سندمالكيت پلاك ۱۱شده باطل است).
* سابقه *
اساس اين راي احترام سندمالكيت است كه مويدبه حكم نهايي دادگاه هم مي باشد(ماده ۲۲قانون ثبت )ذي نفع براي ابطال سندمالكيت پلاك ۱۱در قسمت تداخل مي تواندبه دادگاه مراجعه كند.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۴-۵۵
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *