تقاضاي ثبت مشتمل برمال خود ومال غيروابطال ثبت مال غير.- – تقاضاي ثبت زائد برسهم شريك
راي شماره : ۳۸۷ – ۷-۲-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
مزرعه اي كه برمدار۹۶سهم منقسم بودعده اي ازشركاآن رابرمدارد۷۲سهم موردتقاضاي ثبت قراردادندوقبول شدودرنتيجه مقسم ۷۲ سهم باتوجه به تقاضاهاي ثبتي كه پذيرفته شده پرشد.عده ديگرازشركاكه هنوزازآن هاتقاضاي ثبتي قبول نشده درخواست دارندكه ازآنان نسبت به حصه خودشان تقاضاي ثبت پذيرفته شودولي باوضعي كه پيش آمده محلي براي تقاضاي آنان نمانده است .
كساني كه تقاضاي ثب آن هابرمدار۷۲ سهم قبول شده است دودسته اند: دسته اي كه به موجب سندرسمي آمادگي خودرااعلان كرده اندتامجدداًازآنان بر مدار۹۶سهم تقاضاي ثبت پذيرفته شود،ودسته ديگركه حاضربه اين كارواصلاح قضيه نيستند.
اشتباه بالاباعث شده كه ازبعضي ازشركامزرعه زائدبرقدرسهم واقعي آنان تقاضاي ثبت قبول شده باشد.
راي مورخ ۷-۲-۴۷شورا:
(تقاضاي ثبت نسبت به زائدبرسهم درخواست كنندگان كه طبق صورت هاي پيوست ،ميزان آن مشخص است باطل مي شود).

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول – دراين موردتقاضاي ثبت زائدبرسهم بعضي ازشركاصورت گرفته است بدون اين كه تقاضاي ثبت مكررقبول شده باشد.به اين ترتيب وباتوجه به آرا۳۸۴-۳۸۵معلوم مي شودكه نسبت به ثبت مكرروتقاضاي زائدبرسهام ،نسبت عمومي وخصوص من وجه است كه درموردراي ۳۸۴-۳۸۵-۳۸۹هردوعنوان (يعني عنوان تقاضاي ثبت مكرروعنوان ثبت زائدبرسهام )جمع شده اندودرموردراي ۳۸۷فقط عنوان تقاضاي ثبت زائدبرسهم ،وجودداردودرموردراي ۳۵۴فقط عنوان ثبت مكرروجودداردوغالباًثبت مكررازنوع اخيراست .
دوم -اين راي شبيه راي ۳۸۱است ازاين روكه موردتقاضاي ثبت مشتمل بر ملك خودوملك غيربوده وشوراتقاضارافقط درقدرملك ديگران ابطال كرده است وحال اين كه درموردآرا۳۴۸-۳۴۹كه موردتقاضاشامل برملك متقاضي و موات است تقاضاراكلاًباطل شمرده است ازاين كه موردتقاضامشتمل برجزغير مستحقي است فرقي بين آرا۳۴۸و۳۴۹باآرا۳۸۱و۳۸۷نيست .
(راي ۴۰۴نيزديده شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۰۳-۵۰۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *