تعارض مفروز بامشاع

راي شماره : ۴۹۸ -۱۹-۵-۴۷
راي شوراي عالي ثبت
سندمالكيت ملكي درسه دانگ بعنوان وقف وسه دانگ به عنوان ملك صادر گرديد.متوليان وقف براي افرازازملك به دادگاه مراجعه وحكم افرازصادر شدكه درمرحله پژوهش به علت اين كه اوقاف اذن دردرخواست افرازنداده بود دادنامه بدوي نقض شدولي پيش ازصدوردادنامه قطعي ،نسبت به قسمت مفروز ملكي (نه وقفي )اسنادتفكيكي وسندانتقال وسپس سندمالكيت صادرگرديدكه اين سندمالكيت مفروزباتوجه به فسخ راي بدوي وبقااشاعه وقف وملك ، معارض باسندمالكيت موقوفه است (تعارض سندمالكيت موخرمفروزباسند مالكيت مقدم مشاع).
هيئت نظارت درتاريخ ۲۰-۷-۴۲موردرامشمول ذيل ماده يك لايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض دانست وذي نفع (موقوفه )رابه دادگاه هدايت كردكه موردشكايت اوواقع شد.
راي مورخ  19-5-47شورا:
(رعايت ماده ۳ لايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض لازم است).
* سابقه *
شرح – تعارض سندمالكيت قطعات تفكيك شده ازسه دانگ مفروزملكي باسندوقف (كه براشاعه به حكم قطعي دادگاه باقي است )ازباب تعارض دو ملك دركل محدوده است يعني تعارض دركل محدوده سه قسم است :
الف – تعارض دوملك مفروزدركل
ب – تعارض دوملك مشاع دركل
ج- تعارض ملك مشاع ومفروزدركل مانندمانحن فيه .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۱۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *