تعارض درتصرف پيش از قبول تقاضاي ثبت . – ثبت مناطق عشائري
راي شماره : ۴۱۱ – ۲۸-۲-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
قريه اي درثبت عمومي ودرصورت مجلس ماده ۶آئين نامه قانون ثبت به نام آقاي (ب )معرفي شد.سندعادي مورخ ۲۲-۴-۳۶حاكي است كه سه نفرغير كشاورزآنراخريده اندكه به استنادآن سندواستشهاديه درتاريخ ۲۴-۹-۳۶ تقاضاي ثبت كردنداظهارنامه تنظيم وبه امضامامورتوزيع رسيدولي به جهت شكايت ۱۴نفركشاورزبه امضارئيس ثبت نرسيد.
كشاورزان درخانه وباغات خودتصرف دارندلكن درتحقيقات محلي :
اولاً-اكثرمطلعان انتقال ملك رابه سه نفرمتقاضي مذكورتصديق كرده اند.
ثانياً- متقاضيان مذكورازكشاورزان بهره مالكانه دريافت مي كنند.
ثالثاً-اداره اصلاحات ارضي نيزآنان رامالك وصاحب يدشناخته و دستورداده است كشاورزان بهره مالكانه رادرصندوق وديعه نهاده ومتقاضيان مذكورنيزدرامرثبت قريه بنام خوداقدام كنندوباارائه گواهي ثبتي مال الاجاره توديع شده راوصول نمايند.
راي مورخ ۲۸-۲-۴۷شورا:
(باتوجه به تلگراف ثبت كردستان مشعربراينكه قريه …جزمنطقه عشايري است مقررات قانون مربوط به ثبت املاك درمناطق عشايري لازم – الرعايه است).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۳۵-۵۳۶
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *