تعارض درتصرف پس از قبول تقاضاي ثبت – – رسيدگي شوري پس ازانقضاء مواعد اعتراض به اصل وحدود – رسيدگي هيات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض
راي شماره : ۳۶۸ – ۱۶-۹-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
عده اي تقاضاي ثبت قطعه زمين مزروعي راكه فاقدپلاك بوددرتاريخ ۱-۲-۱۳۱۹كردندشماره ۲۴۷۹براي آن معين ودرسال ۱۳۲۴تقاضاي ثبت آن به عنوان موقوفه پذيرفته شد.مدارك متقاضيان عبارت است ازاستشهادمحلي – سواد وقف نامه عادي – قبوض رسمي پرداخت ماليات – قراررددعوي راه آهن كه به صورت اعتراض به ثبت آنان دردادگاه مطرح بوده وراه آهن دعوي خودرا استردادكرده بود.
آگهي نوبتي وتحديدي منتشروموعداعتراض بدون واخواهي سپري شد. اداره راه آهن درمحدوده موردتقاضاتاسيسات وتصرفات داردوادعااحيا موات مي كند.
هيات نظارت درتاريخ ۲۸-۷-۴۴بعلت عدم رعايت ماده ۸۱ نظام نامه قانون ثبت راي به بطلان تحديدحدودداد.
درتاريخ ۱۴-۹-۴۵ تقاضاي ثبت همان ملك ازراه آهن پذيرفته شدكه تقاضاي ثبت مكرربودضمناتصديق شده كه مدتي پيش ازتقاضاي ثبت موقوفه پلاك مذكوردرتصرف اداره راه آهن بوده ومتقاضيان ثبت موقوفه عكس العملي نشان نمي دادندكه اين قرينه جانب مدارك آنان راتضعيف مي كند.
راي مورخ ۱۶-۹-۴۶شورا:
"تقاضاي ثبت نسبت به متصرفات راه آهن باطل است ".
نكات توضيحي :
اول – رسيدگي شوراپس ازانقضامواعداعتراض است وهم چنين است رسيدگي هيات نظارت .
دوم – موضوع تعارض درمالكيت ووقفيت (كه درمانحن فيه جاي تعارض درمالكيت وتعارض درتصرف راگرفته است )پس ازقبول تقاضاي ثبت ،مورد توجه وطرح درشوراواقع شده است .
(نظيرآرا۳۴۸-۳۴۹-۳۶۳-۳۶۷).
سوم – تقاضاي ثبت مكرربدون تعددشماره پلاك پذيرفته شده است .
(نظيرراي ۳۰۷)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۸۱-۴۸۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *