شماره۴۹۱۲۷/
ت۳۸۷۳۴ک ۵/۴/۱۳۸۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین حد مجاز آلودگی صوتی
سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت راه و ترابری
کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهادشماره ۴۴۹۲۵ ـ ۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲)
آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۰۷۴۲/ت۱۶۵۲۵هـ مورخ ۱/۴/۱۳۷۸ هیئت وزیران و با رعایت جزء (۳) بند « ج» مصوبه شماره
۵۶۰۶۱/۱۹۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ شورای عالی اداری تصویب نمودند:
۱ـ حد مجاز آلودگی صوتی موضوع ماده(۲) آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی به شرح جدول و تعاریف زیر تعیین می‌شود:

ردیف نوع پهنه تراز متوسط روز(۷ صبح تا ۱۰ شب)
ـــ
(A) db روز Lp تراز متوسط شب
(۱۰ شب تا ۷ صبح)
ـــ
(A) db شب Lp
1 مسکونی ۵۵ ۴۵
۲ تجاری ـ مسکونی ۶۰ ۵۰
۳ تجاری ـ اداری ۶۵ ۵۵
۴ مسکونی ـ صنعتی ۷۰ ۶۰
۵ صنعتی ۷۵ ۶۵

الف ـ پهنه مسکونی: پهنه‌ای است که کاربری غالب آن مسکونی و کارکرد اصلی آن سکونت بوده و کاربریهای مربوط به فعالیتهای پشتیبان برای تأمین نیازهای روزمره و اولیه ساکنین محلات را نیز در خود جای داده است. در پهنه سکونت، تأمین آسایش و امنیت
ساکنین، مبنای انتخاب کاربریهای مجاز به استقرار در این پهنه است. تنوع در پهنه‌های مسکونی ناشی از وجود تفاوت بارز در تراکم ساختمانی، ابعاد قطعات مسکونی،
تعداد طبقات، تعداد واحد مسکونی در هر هکتار، عرض معابر و مانند آنها است.
ب ـ پهنه تجاری ـ مسکونی:
مشتمل بر قسمتهایی از شهر است که از رشد خزنده فضاهای کار و فعالیت در بافتهای مسکونی پدید آمده و از استقرار توأمان کارکردهای سکونت و کار و فعالیت شکل گرفته است.
ج ـ پهنه تجاری ـ اداری:
شامل قسمتهایی از شهر است که عمدتاً دارای کاربری تجاری صرف و یا کاربریهای مرتبط با آن باشد مانند بازارها، پاساژها و مانند آنها.
د ـ پهنه مسکونی ـ صنعتی:
این پهنه مشتمل بر قسمتهایی از شهر است که وجه غالب آن کار و فعالیت، به ویژه کاربریهای تجاری خدماتی بوده و سکونت در آن ممنوع، یا محدود و تابع نظم عمومی کار و فعالیت است. این پهنه زیرپهنه‌های اصلی متمایزی را در بر می‌گیرد که در هر یک، غلبه یکی از وجوه تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی یا اختلاطی از آنها مقیاسهای متفاوت شهری بارز است.
هـ ـ پهنه صنعتی:
پهنه‌ای است دارای کاربری صنعتی که طبق ضوابط محیط زیست استقرار آنها در محیط شهر مجاز نبوده و براساس مطالعات زیست محیطی لازم است با فاصله‌ای مناسب بیرون از شهریا نواحی مسکونی قرار گیرد. کارگاههای مزاحم شهری، کاربریهای کارخانه‌ای، تولیدی و خدمات صنعتی عموماً در این محدوده واقع هستند.
۲ـ روش و محل اندازه‌گیری آلودگی صوتی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ فرمول محاسبه تراز متوسط ( ) روز و شب:

n = 15 , 10 log 10 = روز

n = 15 , 10 log 10 = شب

(۱۰) Leq تراز معادل در مدت زمان ده دقیقه اندازه‌گیری است که با فواصل زمانی یک
ساعته اندازه‌گیری می‌شود.
ب ـ محل اندازه‌گیری، ضلعی از فرستنده است که کمترین فاصله را با دریافت‌کننده
دارد.
۳ـ وزارت راه و ترابری موظف است ظرف ده سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه موقعیت مکانی
ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاههای موجود را با شرایط و ضوابط یادشده تطبیق دهد و
گزارش پیشرفت عملیات خود در این خصوص را هر سال به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و
محیط‌زیست هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره ـ رعایت مفاد این مصوبه در خصوص مکان گزینی شهرهای جدید، فرودگاهها و
ایستگاههای راه‌آهن جدید نیز الزامی است.
این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۲۳۶ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۱ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست
می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی

جزئیات قانون

مرجع تصویب :
مصوبات هیات وزیران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *