مصوب ضوابط و شرايط چراي دام۶/۱۰۶۰۶/ج/۹۸۲۱-۹-۶-۴۷

وزارت منابع طبيعي در اجراي تبصره يک ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع کشور تا تهييه و اجراي طرح هاي مرتع داري در هر يک از مراتع کشور ضوابط و شرايط زير رابراي  صدور پروانه چراي دام در منابع ملي شده اعلام ميدارد:
۱-رسيدگي هاي مقدماتي به منظور تشخيص صلاحيت و استحقاق دام داران وسيله هيئت هايي که در فصل هاي مناسب سال از طرف وزارت منابع طبيعي مامور ميشوند در محل وقوع مراتع انجام ميگيرد .تاريخ و مسير حرکت هيئت ها به موقع از طرف سرپرستي هاي منابع طبيعي اعلام ميشود.
۲-گنجايش مرتع و تعداد دام و سوابق و مدارک دامداري و چراي دام وسيله هيئت هاي اعزامي در محل مورد رسيدگي قرار ميگيرد و نتيجه رسيدگي صورت مجلس ميشود و نسخه اي از صورت مجلس به دامدار يا نماينده او تسليم مي گردد.
۳-دامدار گيرنده صورتمجلس يا نماينده وي ميتواند ظرف سه ماه پس از وصول آن به سرپرستي منابع طبيعي محل مراجعه نمايد و با ارائه صورتمجلس و مدارک لازم تقاضاي صدور پروانه کند.در صورت عدم مراجعه درخواست متقاضيان ديگر مورد اقدام قرار ميگيرد.
۴-پروانه هاي چرا براي يک فصل و يک مرتع صادر مي شود و تا لغو نشود براي فصل هاي مشابه سال هاي بعد معتبر است .نام کليه دام داران يک مرتع با ذکر تعداد و نوع هر يک در يک پروانه قيد و پروانه به تعداد مورد احتياج در نسخه هاي متعدد صادر ميشود.
۵-ملاک صدور پروانه در مرحله اول وجود دام و اثبات تعلق آن به دامدار است محل چراي دام با توجه به سابقه چراي دام و صلاحيت دامدار تعيين ميشود و شرکت هاي سهامي دامداري و دامداراني باشد نسبت به ديگران حق تقدم دارند.
تبصره-به کشاورزان و ساکنين دهات که از مراتع واقع در محدوده املاک مزروعي موضوع بند ب ماده ۴ قانون ملي شدن جنگل ها استفاده ميکنند در مراتع ملي شده پروانه چراي دام داده ميشود.
۶-پروانه هاي چراي دام که قبل از انتشار اين آگهي صادر شده است تا هنگامي که لغو يا تجديد نظر نشود معتبر است.
۷-نظر هيئت درباره صلاحيت و استحقاق دام دار و گنجايش مرتع معتبر و مستند صدور پروانه خواهد بود.
۸-تخلف از مقررات پروانه هاي چراي دام علاوه بر تعقيب قانوني موجب ابطال پروانه صادره نيز ميباشد.
۹-دامداراني که مراتع آنها مميزي و بازديد نشده است ميتوانند مساحت و مشخصات کامل مرتع و تعداد و نوع دام و نام ساير استفاده کنندگان را به سرپرستي منابع طبيعي محل اطلاع دهند تا در فرصت مناسب در برنامه بازديد گذاشته شود.

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *