تشخيص حقوق متقاضي ثبت درمورد تقاضا
راي شماره : ۴۳۴- ۵-۲-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
دونفرمتولي قطعه زميني كه وقف بوده بااذن اداره اوقاف سه دانگ آن رابه ثالثي صلح كردندومتصالح درعوض متعهدشدكه ۱۲باب دكان برابردستور شهرداري روي عرصه موقوفه بسازدودرقسمت جنوب وشرق عرصه مذكورهم ديوار بكشدآن گاه سه دانگ مشاع ۱۲باب دكان وديوارمتعلق به متصالح وسه دانگ ديگروقف اولادي واقف باشدعلي هذاسه دانگ مشاع ازعرصه واعيان ساخته شده ملك قطعي متصالح وباقي راجع به وقف است .
متصالح روي قسمتي ازعرصه وقف ۱۱باب دكان ساخت وسه دانگ آن رامورد تقاضاي ثبت قراردادونيزتقاضاي سه دانگ عرصه غيرمشغول به ساختمان دكاكين رانيزبه استنادسندصلح كردكه آگهي نوبتي منتشرودرموعدقانوني اعتراضي نشد.متوليان وثبت محل درموردثبت عرصه غيرمشغول به دكاكين تقاضاي مذكوررابرخلاف مفادسندصلح مي دانند.
راي مورخ ۵-۲-۴۶شورا:
(موضوع محتاج به اعمال نظرقضائي است ذينفع ميتواندبه دادگاه مراجعه نمايد).
***
شرح -ازعبارات سندصلح به وضوح استحقاق متصالح نسبت به عرصه غير مشغول به دكاكين دانسته نمي شوددراين صورت بايدصلح محمول به قدرمتيقن شود مع ذلك چون وضع سندصلح طوري بودكه بدون رسيدگي قضائي اظهارنظرمقدورنبود به رسيدگي دادگاه موكول شد.
(نظيرراي ۴۱۴)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۶۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *