تسري حكم دادگاه به ثالث
راي شماره : ۴۸۴- ۲۱-۱۰-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
يوسف تقاضاي ثبت يك سوم پلاك ۴۶۵ رابه دعوي ثلث اسداله كردو فرزنديوسف دوسوم ديگررابه دعوي ملك بنام خودتقاضاي ثبت نمودومدعي بودكه دوثلث راپدرش به وي صلح كرده است .صلح نامه عادي مورخ ۱۶ربيع – الثاني ۱۳۴۳قمري حاكي است كه بانوساره فرزنداسدالله دوثلث خانه ارثي پدري خودرابه يوسف صلح كردواوهم درهامش آن ،موردصلح رابه فرزندخودصلح نمود.
پس ازانتشارآگهي نوبتي درموعدمقرربانوساره گواهي ماده ۱۷قانون ثبت راپيوست پرونده ثبتي كردوعمليات ثبتي متوقف شد.
دردادگاه دعوي مذكوركه منحصرابه طرفيت يوسف بودبعلت تكذيب بانو ساره ازصلح نامه وعدم دليل طرف ونبودن دليل برثلث به سودبانوساره فيصله يافت واوازاداره ثبت تقاضاي صدورسندمالكيت بنام خودكرد.ثبت مربوط ازجهت اين كه فرزنديوسف دردعوي دخالت نداشته كسب دستوركرد:
راي مورخ ۲۱-۱۰-۴۶شورا:
(باصدورحكم نسبت به شش دانگ واين كه يدفرزنديوسف ناشي ازيوسف بوده طبعاًحكم مزبوردرباره فرزندوي قابل تاثيراست).

* سابقه *

***
شرح – ثالث (فرزنديوسف )طبق مواد۵۸۲ -۵۸۹ بايدازحق اعتراض استفاده كند(راي ۴۰۲)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۱۰-۶۱۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *