تحديدحدودناقص – ملكي كه قسمتي از آن صحيحاً تحديدوقسمتي از آن تحديدنشده است – رسيدگي هيات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض
راي شماره : ۳۶۲ – ۱۱۰۷۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
شخصي تقاضاي ثبت پلاك ۸۲ فرعي راكردكه بدون حضورمهندس ثبت تحديد حدود.نقشه برداري بعدي طبق صورت مجلس تحديدانجام گرفت .سپس معلوم گرديدكه مالك دردرون پلاك ۸۲ پلاك ديگري هم داردكه موقع تحديدحدودمذكور ونقشه برداري مزبورآن راجداومشخص نكردنديعني درواقع پلاك ۸۲ رااز داخل تحديدحدودنكردندوتحديدپلاك ۸۲ ازاين روناقص است واين ازآن جهت بودكه اظهارنامه پلاك ۸۲ شامل پلاك واقع درمحدوده پلاك ۸۲ هم مي شد. هيئت نظارت دستوراصلاح اظهارنامه وتجديدآگهي تحديدحدودپلاك ۸۲راداد
راي مورخ ۱۱۷۴۶شورا:
(راي هيئت نظارت درنتيجه اشكال ندارد).
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – ماده ۷۰ نظام نامه قانون ثبت مقارنت نقشه برداري راباتحديد حدودشرط نمي كندوبه فرض كه شرط هم كرده باشدازباب حسن جريان عمليات ثبتي است كه پس ازآگهي تحديدحدودوتشريفات لازم درجلسه واحدتحديدحدود باترسيم نقشه به عمل آيدوغالباهم همين طورميشودلكن چنين نيست كه اگربر سبيل اتفاق حين تحديدنقشه برداري نشدبلافاصله ودرهرحال ،تحديدبي اثر گردد.
دوم – اصلاح اظهارنامه به ترتيبي كه درراي هيئت نظارت گفته شده درست است لكن ابطال تحديدخارجي ملك بعلت انجام نشدن تحديدداخلي آن (كه پلاك داخلي هم ملك همان مالك است )وجهي نداردوحق بودكه دستوراصلاح اظهارنامه وتحديدداخلي پلاك ۸۲ داده ميشد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۷۲-۴۷۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *