تحديدحدود شامل برموات وابطال آن . رسيدگي شوري پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود. مالكيت دولت نسبت به موات . عدم ترسيم كروكي موقع تحديدحدود
راي شماره : ۴۳۶- ۲۰-۰۶-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
شخصي تقاضاي ثبت زميني رابه مساحت ۱۵۰۰جريب كردكه مورداعتراض اداره دارائي قرارگرفت به اين عنوان كه زمين موات است ومتعلق حق دولت است بدون اين كه مدعي تحجيروحيازت واحيادولت شده باشد(پيش ازتصويب مقررات اصلاحات ارضي) اعتراض به ديوان دادرسي احاله شدوديوان مذكوربه استدلال اين كه موردنزاع به وصف بودن تعلق به احدي ندارددعوي دارائي رارد كرد.
تحديدحدودبدون نقشه برداري ونصب حدفاصل صورت گرفت وقسمت مزروعي محدوده موردتقاضا۲۵۰۰مترمربع ذكرشد.سپس نقشه برداري به عمل آمد ومساحت آن بالغ بر۲۸۴۰جريب نشان داده شد.ثبت محل تصديق كردكه درپذيرش تقاضاماده ۴۱آئين نامه قانون ثبت رعايت نشده است ودرتحديدحدودهم رعايت ماده ۷۱آئين نامه مذكورنشده است .اداره اصلاحات ارضي تقاضاثبت موات مذكورراكرد.
راي مورخ ۲۰-۶-۴۵شورا:
(رسيدگي ازحيث تفكيك اراضي مشمول ماده ۴۱آئين نامه قانون ثبت ناقص است مقررميگرددبااطلاع اداره كشاورزي واصلاحات ارضي باترسيم نقشه دراين قسمت اقدام نمايندوسپس موضوع درشورامطرح گردد).
***
شرح -اگرمنظورازترسيم نقشه معلوم كردن مقدارموات ،ابطال خصوص موات ازموردتقاضاي ثبت باشداين راي باآرا۳۴۸-۳۴۹-۳۹۷-۴۱۲-۴۴۶ مغايرت خواهدداشت .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۶۳-۵۶۴
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *