بعيت از تحديد حدود مقدم . تعارض درصورت مجلس تحديد حدود. آثارقانوني تابع واقع است
راي شماره : ۴۶۳ – ۲۹-۰۹-۱۳۴۵

راي شوراي عالي ثبت
پلاك ۵۷۱ درسال ۱۳۳۱تحددحدودشدوپلاك ۶۶كه مجاورآن است در۱۳۳۴ مالك پلاك ۶۶مدعي است كه درهنگام تحديدپلاك ۵۷۱ به قطعه زميني ازپلاك ۶۶ تجاوزشده وطبق تحديدحدودپلاك ۵۷۱ درمحدوده ۵۷۱ قرارگرفته است (كه همان قطعه درموقع تحديدحدودپلاك ۶۶ درمحدوده پلاك ۶۶نيزقرارگرفته ودر واقع اين قطعه دوباروجزدوپلاك تحديدشده است )ومالكان پلاك ۵۷۱ درآن قطعه (كه دوبارتحديدشده است )متصرف نبوده اندودرخواست ابطال تحديد حددپلاك ۵۷۱ راكرد.
ثبت محل تصديق كردكه فعلاًقطعه موردمنازعه درتصرف مالك پلاك ۶۶ است ولي مالك پلاك ۵۷۱ مدعي است كه درحين تحديددرتصرف اوبوده وبعدا طرف تصرف كرده است وتصرف اوعدواني است .وتشخيص اين كه درحين تحديد درتصرف كه بوده براي اداره ثبت مقدورنيست بااذعان بعدي اين امركه در تصرف مالك پلاك ۶۶بوده است .تحقيقات بعدي نشان دادكه درتحديدپلاك ۵۷۱ به سايرمجاوران نيزتجاوزشده است .هيئت نظارت راي به ابطال تحديد حدودپلاك ۵۷۱ داد.
راي مورخ ۲۹-۹-۴۵شورا:
(باتوجه به گزارش تجديدعمليات تحديدي اشكالي نداردوراي هيئت نظارت ازحيث نتيجه بلااشكال است).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – هرگاه درتحديدحدودموخر(راجع به پلاك ۶۶)رعايت ماده ۷۸ نظام نامه قانون ثبت شده بوديك زمين دوبارتحت دوپلاك موردتحديدحدود واقع نمي شدوتحديدپلاك ۶۶هم بعلت عدم رعايت ماده ۷۸باطل است لكن به علت اين كه درموقع رسيدگي كشف شدكه تحديدپلاك ۵۷۱ (كه مقدم التاريخ بوده است )في حدذاته به علت نواقص مذكورباطل بوده است تبعيت ازچنين تحديد باطل موردنداشته است پيروي ازتحديدحدوددرست (درنفس الامروواقع با غمض عين ازعلم وجهل تحديدكننده )بايدكردنه تحديدحدودنادرست .
(نظيرراي ۱۴۹-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۳۷۵وچهارراي ديگرازحيث تبعيت از واقع ونفس الامر).
دوم – راي هيئت نظارت مبتني براعلان عدم تصرف مالك پلاك ۵۷۱(در قطعه موردمنازعه درحين تحديد)ازطرف ثبت محل بوده است وراي شورامبتني برتحقيقات بعدي كه صورت گرفته است وازنظرشوراصرف اظهارثبت محل راجع به تصرف مذكورمتبع نيست لذاشوراراي هيئت رادرنتيجه درست دانسته است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۸۶-۵۸۸
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *