تاثير دستورتمليك ملك ثبت نشده درحق ثالث متصرف
راي شماره : ۴۸۵- ۲۱-۸-۱۳۳۴

راي شوراي عالي ثبت
شخصي تقاضاي ثبت ۱۴سهم مشاع ازشش دانگ قنات واراضي حسين آبادپلاك ۴اصلي راكردوسپس به ديگري منتقل نمودومنتقل اليه هم تعهدكردآن رابه اصغر منتقل كند.اصغرازدادگاه الزام متعهدرابه اجراتعهدخواست وحكم نهائي به نفع اوصادرشدودستورتمليك داده شدوطبق سندرسمي مورخ ۲۵-۱۲-۲۷ملك موردتقاضاي ثبت به اصغرمنتقل شد.
پيش ازصدوراين سندانتقال عده اي كه تصرف آنان درموردتقاضاي ثبت موردتصديق ثبت محل است آن راموقوفه اولادي دانسته وتقاضاخودداري از تنظيم سندانتقال مذكورراكرده بودند.
شورادرتاريخ ۲۱-۸-۳۴مفاداراي دادكه به شاكيان كه تقاضاي ابطال تقاضاي ثبت مذكوررادارنديادآوري شودكه باصدوردستوردادگاه مشعربه تحويل ملك وتنظيم صورت مجلس تحويل بايدبه دادگاه مراجعه كنندوتاوقتي كه دستوروصورت مجلس به قوت خودباقي وحاكي ازتحويل ملك به اصغراست ادعاتصرف آنان وتقاضاي ابطال ثبت ۱۴سهم به آن استنادمشكل خواهدبود.
شرح – تعهدبه انتقال كه بين اصغروطرف اوواقع شده واگرباسندرسمي هم باشدطبق ماده ۸۸ قانون ثبت نسبت به ثالث (مدعيان وقف اولادي )اعتبار نداردوسندانتقالي هم كه درزمينه اجرادستوردادگاه تنظيم شده همين وضع را داردوحكم دادگاه هم اعلامي است واستحقاق اصغررادرحدودتعهدطرف اواحراز كرده وچيزي برآن نيفزوده است لذاپذيرش تقاضاي ثبت ازمتصرف قانوني مانعه الجمع باحكم دادگاه نبوده ونيازبه مراجعه به دادگاه به صورت معترض ثالث نبوده است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۱۱-۶۱۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *