احتياج شخصي موجر به مورداجاره تابع اوضاع واحوال مختلف است وصرف صدورحكم تخليه به نفع موجري كه داراي محل مسكوني ديگري است تخلف نيست.
حكم شماره : ۴۶۰۰ و ۴۶۰۱ ۱۹/۱۰/۱۳۲۸

راي محكمه عالي انتظامي قضات
۶-احتياج شخصي مجوزتقاضاي خلع يدخانه ازكسي كه برحسب اجازه قبلي مالك درآن تصرف داشته خواهدبودچنانچه شق پنج ماده ۱۳آئين نامه تعديل مال الاجاره هانيزآن رااجازه داده بديهي است احتياج اشخاص به اعتباراز زمان واحوال مختلف است ،بسااتفاق مي افتدكه شخصي درزماني بواسطه محدود بودن دائره زندگانيش درخانه كوچكي مي تواندسكونت نمايدودرزمان ديگر بواسطه توسعه آن خانه مسكوني اولش گنجايش سكونت اورادرآنجابطوريكه مقرون به آسايش بوده نخواهدداشت ،بنابراين مجردسكونت شخص درخانه كه ملك خوداواست مانع نخواهدبودازاينكه نسبت به خانه ديگرش كه مورد انتفاع شخص ديگري است ازنظراحتياج شخص خودتقاضاي خلع يدنمايدلذابر كسي كه راي به خلع يداستفاده كننده منافع خانه داده ايرادي واردنيست .

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *