بين متقاضي كه سند عادي خريد دارد ومتصرف كه سند عادي خريددارد. رسيدگي باختلاف درمالكيت باوجود طرح دعوي دردادگاه
راي شماره : ۴۷۰ – ۲-۶-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
شخصي به استناداستشهاديه وسوادسندعادي خريدمدعي خريدملكي از خالصه شدكه سندمذكورثبت دفتراراضي خالصه است .درتاريخ ۵-۱۱-۲۷مبيع مذكوررابه عنوان شش دانگ خانه وگاراژبه پلاك ۶۵۶-۶۵۷تقاضاي ثبت كردكه اداره بهداري محل درموعداعتراض وبه دادگاه ارسال ودرمرحله بدايت محكوم شدودرپژوهش مطرح است .متقاضي موردتقاضارابه رهن دادكه فك نشده است درتحقيقات محلي معلوم شدكه موردتقاضافعلاًدرتصرف معترض است .گواهان تصرف معترض وعدم تصرف متقاضي رادرحين تقاصاگواهي كردند،بهداري ساختمان هائي درآن بناكرده است ومدعي خريدملك ازشخص ثالثي است (غيراز خالصه )درواقع مدارك بهداري محل ،سندعادي خريدواستشهاديه وتصرف است .
متقاضي درتحقيقات محلي باوجودابلاغ وقت حاضرنشد.
راي مورخ ۲-۶-۴۷شورا:
(نظربه تصرف اداره بهداري قبول تقاضاي ثبت ازغيرمتصرف مبني بر اشتباه است ودرخواست ثبت ۶۵۶و۶۵۷ باطل مي شود….)

* سابقه *

***
شرح – به فرض تقدم تاريخ خريدبهداري برتاريخ تقاضاي ثبت طرف چون به هرحال بهداري تصرف خودرامستندبه خريدكرده (واقراربه عدم مالكيت قبل ازخريدخودكرده است )ادعاخريدبايدمستندبه دليل كافي باشدودليل كافي به علت تعارض سندعادي طرفين وگواهان طرفين وجودنداردوچنين تصرفي كه سبب آن معلوم است اماره مالكيت نيست :بايدباتحقيقات بيشترادله مالكيت يكي ازطرفين منازعه ترجيح داده شودودرصورت عدم مرجح موضوع محتاج به اظهار نظرقضائي است .علاوه براين باوجودطرح قضيه دردادگاه طبق قانون مصوب ۵-۱۰-۳۸رسيدگي درشورامقدورنيست (راي ۳۴۶).
(راي ۴۶۹)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۹۵-۵۹۶
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *