بين متصرف مدعي احياء وكسي كه ملك به نام او دردفترتوزيع معرفي شده است – – اقراربعدم مالكيت قبلي خود باادعاءانتقال ملك به خود
راي شماره : ۴۰۰ -۲۶-۰۲-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
اداره راه آهن سمنان به دعوي حيازت موات واحياآن ،عرصه واعيان محل راه آهن راتقاضاي ثبت كرد.تحقيقات محلي مراتب ذيل رانشان داد:
الف – موردتقاضاي متقاضي درمحدوده دوپلاك ۵۶۲۶ و۸۴۳۲واقع است كه دومي موقوفه است .پلاك اولي هم به نام ورثه (م )معرفي (دردفترتوزيع )شده است (ماده ۶نظام نامه قانون ثبت).
ب -اداره اوقاف وورثه مزبوردرحدود۲۵سال است كه تعقيبي نسبت به پلاك هاي مذكورندارنددرنتجه درپذيرش تقاضاازاداره راه آهن بين ثبت محل ومتقاضي اختلاف وجوددارد.
راي مورخ ۲۶-۲-۴۶شورا:
(باعدم سابقه تقاضاي ثبت نسبت به متصرفات راه آهن چنان كه گزارش حاكي است قبول تقاضاي ثبت ازمتصرف اشكالي نداردذي نفع مي تواندازحق اعتراض استفاده كند).

* سابقه *

شرح – ترجيح تصرف راه آهن برقرائن وقف وملك ورثه ازجهت قوه غلبه اماره تصرف است برقرائن ديگر.قرائن وقف عبارت بوداز:
الف – شهادت مقدماتي مستفادازماده ششم نظام نامه قانون ثبت به نفع وقف چنان چه دردفترتوزيع پلاك ۵۶۲۶ به نام موقوفه معرفي شده باشد.
ب – عنوان كردن امرخريدموقوفه توسط وزرات راه .
اين دوقرينه راتصرف اداره راه آهن وعدم تعقيب حق ازطرف اداره اوقاف ،ضعيف كرده است قرينه ،ملك پلاك ۸۴۳۲فقط همان شهادت مقدماتي ماده شش نظام نامه قانون ثبت است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۲۱
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *