راي هيئت حل اختلاف اجرائي دائربه عدم صلاحيت خوددررسيدگي به استناد تنظيم اجاره نامه درنتيجه راي هيئت تعديل اجاره بهاءبرخلاف قانون ميباشد
راي مورخه :۲۱-۷-۱۳۲۱

راي شوراي عالي ثبت
(راي هيئت حل اختلاف اجرائي دائربه عدم صلاحيت خوددررسيدگي به استنادتنظيم اجاره نامه درنتيجه راي هيئت تعديل اجاره بهاءبرخلاف قانون مي باشدزيرااختلافي درتنظيم اجاره نامه پيدانشده وموضوع شكايت دستور اجرااست نسبت به اجاره نامه رسمي وموردمشمول ماده ۵۹ قانون دفتراسناد رسمي است بنابراين راي هيئت حل اختلاف اجرائي ملغي ازاثرومرجع رسيدگي به شكايت مزبورهمان هيئت حل اختلاف اجرائي است .)
* سابقه *

شخصي براي تخليه مورداجاره عليه مستاجراجرائيه صادرنموده مستاجر پس ازابلاغ اجرائيه به صدورآن اعتراض كرده به خلاصه اين كه خانه مورداجاره به رضايت خودموجرتخليه وتحويل گرديده واجاره بهاآنهم داده شده هيئت حل اختلاف اجرائي به اكثريت چنين راي داده اند
( چون تنظيم اجاره نامه مستند اجرائي طبق راي كميسيون تعديل اجاره بهاءمي باشدورسيدگي به اختلافات حاصله ازراي هيئت هم باهمان هيئت نام برده مي باشدبنابراين موردي براي رسيدگي واظهارنظرهيئت حل اختلاف اجرائي نمي باشد)
پرونده اجرائي از طرف اجراي ثبت تهران براي رسيدگي به هيئت تعديل اجاره بهاءاحاله گرديده هيئت نامبرده راي داده انداختلاف درتاديه وعدم تاديه مال الاجاره تاروز تخليه است وارتباطي به هيئت تعديل ندارددرنتيجه گزارش اجراي ثبت تهران پرونده اجرائي دراداره كل ثبت تحت رسيدگي قرارگرفته به علت مخدوش بودن راي هيئت حل اختلافات موضوع درتاريخ ۲۱-۷-۲۱درشوراي عالي ثبت مطرح وبشرح زيراظهارنظرشده است .

مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه ۳۰آبان ۱۳۲۱ صفحه ۳۶۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *