تعیین قیمت واقعی املاک

بازنگری در نحوه تعیین قیمت واقعی املاک در شهر تهران

 احتراماً، به پيوست تصوير مصوبه ارسالي از سوي رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران به شماره ۱۶۰/۹۸۱/۱۵۳۰۶مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۰ مبني بر بازنگري در نحوه تعيين قيمت واقعي املاک در شهر تهران (مشتمل بر ماده و تبصره‌هاي ذيل آن) مصوب پنجاه و ششمين جلسه رسمي‌ ـ علني فوق‌العاده،‌ سومين دوره مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۴ که طي نامه شماره ۸۶۱۰/۸۶۸۱۸۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۵ از سوي شهردار محترم تهران به حوزه معاونت محترم حقوقي، شورا و امور مجلس ارجاع و از آن حوزه طي نامه شماره ۲-۸۶۱۴۰/۸۶۸۱۸۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۹ به حوزه معاونت شهرسازي و معماري ارسال شده است، جهت اطلاع و اقدام، ابلاغ مي‌گردد.