افراز ملك مورد وثيقه يا رهن

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

۱۲۰ شماره ۳هفته دادگستري صفحه ۳۸

اگر سهم احد از شركاء ملكي كه درخواست افراز آن شده مورد وثيقه يارهن شخص ثالث بوده باشد دعوت آن شخص قانونا" لازم است ياخير؟
با توجه بمواد۳۰۴و۳۲۶ قانون امور حسبي كه عينا" درج ميشود:
ماده ۳۰۴ درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زيرباشد: ۱ نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي .
۲ ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بين آنها تقسيم شودوسهام هريك . ماده ۳۲۶ مقررات قانون مدني راجع تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري و نيز مقررات راجع بتقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموال ساري خواهد بود.
در مورد سئوال مزبور كمييون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۴۲ بشرح زير اعلام نظركرده است :
از مجموع مواد قانون مدني و ماده ۳۰۴و۳۲۶ قانون امور حسبي مربوط بتقسيم مسلم است كه تقسيم با دخالت كليه شركاء انجام ميشود و دعوي افراز هم بطرفيت كليه شركاء(مالكين )بايداقامه شودورهن و يا وثيقه بودن سهم بعض از شركاء در نزد ثالث موجب طرف قراردادن شخص مزبور در دعوي افراز نيست زيرا هنوز به او مالك ملك اطلاق نميشود بنابراين طرف دعوي قرارگرفتن غيرمالك مجوز قانوني ندارد النهايه ممكن است تصور شود كه براثرسازش و تباني صاحبت سهمي كه ملكش دررهن ديگري است باسايرين ،تقسيم طوري انجام شودكه بزيان مرتهن تمام شود.بعبارت اخري سهم اصابت شده به او تكافوي استيفاء تمام طلب را ننمايد در اينصورت مالك ميتواند مطابق ماده ۵۸۲قانون آئين مدني در بحكم افراز اعتراض نمايدوبهرتقدير دخالت غير مالك در دعوي افراز مستند قانوني ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *