اعلام تخلف مهندسین ناظر

اعلام تخلف ساختمانی از طرف مهندسین ناظر جهت جلوگیری از عملیات ساختمانی

نظر به اينکه مشاهده مي گردد در برخي موارد که مهندسين ناظر نسبت به ساختمان تحت نظارت خود اعلام خلاف مي نمايند اقدامي از طرف شهرداري منطقه نسبت به جلوگيري از عمليات خلاف صورت نگرفته و تخلف همچنان ادامه مي يابد.

دستور فرمائيد در اين خصوص دقت بيشتري مبذول گردد تا به محض وصول اعلام وقوع تخلف از طرف مهندسين ناظر اقدامات قانوني لازم به عمل آيد.