قانون اعتباراسنادتنظيم شده درخارجه مصوب ۱۳۰۹ناظربه مواردي است كه سندي كه درخارجه تنظيم شده است بايدمطابق قانون كشوري محل تنظيم سند داراي اعتبارباشد

راي ديوان عالي كشور
شرائط مذكوردرقانون اعتباراسنادتنظيم شده درخارجه مصوب ۱۳۰۹ درصورتي بايدرعايت شودكه سندخارجه تنظيم شده ومطابق قانون كشوري كه در آن جاتنظيم گرديده داراي اعتباربوده ودادگاه بخواهدبه آن سند همان اعتباري رابدهدكه مطابق قانون كشوري كه درآن جاتنظيم يافته دارامي باشد ولي اگرمقصودترتيب اثررسمي دادن به سندبرطبق قانون آن كشورنباشدرعايت شرايط مذكورلزومي نخواهدداشت .
حكم شماره ۱۳۳۹-۱۵-۶-۱۳۱۷شعبه ۴

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *