اصلاح اعطای تسهيلات بانكی

اصلاح تصويب‌نامه در خصوص اعطاي تسهيلات بانكي در قالب طرح مسكن مهر (تاریخ تصویب ۱۳۸۹/۱۲/۲۲)

تاريخ : ۱۳۸۹/۱۰/۲۵  –  شماره ۲۴۱۰۷۵/ت۴۵۹۶۴هـ

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره ۳۹۲۰۵هـ/ب مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ تصويب نمود :

تصويب‌نامه شماره ۱۹۲۳۸۴/ت۴۳۷۷۴ك مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود :

۱ـ در بند (۲) عبارت «از محل تسهيلاتي كه بانك‌ها خارج از تسهيلات موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن براي خريد مسكن اعطا مي‌نمايند» بعد از عبارت «بانكهاي عامل» اضافه مي‌گردد.
۲ـ در بند (۵) عبارت «در پايان عمليات احداث واحدهاي مسكوني» حذف مي‌شود.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
منبع خبر : روزنامه رسمی شماره ۱۹۱۹۲ (۱۳۸۹/۱۰/۲۸)