,

اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي

اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي

شماره۱۳۹۲۵۵/ت۴۶۲۲۵هـ                                                           ۱۵/۷/۱۳۹۱
اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم  هيئت تجديدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴)  قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ مرکز ملي رقابت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در مـقدمه تصـويب‌نامه شـماره ۵۸۳۹۵/ت۴۶۲۲۵ک مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ موضوع آيين‌نامه نحوه برگزاري، اداره جلسات و اخذ تصميم هيئت تجديدنظر موضـوع ماده (۶۴) قانـون اجراي سياسـتهاي کلـي اصل (۴۴) قانون اسـاسي، عـبارت «بنـا به پيـشنهاد شـوراي رقـابـت و» قبـل از عـبارت «بـه اسـتناد» اضافـه مي‌گردد.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *