باازبين رفتن حدفاصل دو ملك كه سند مالكيت دارند نمي توان تفكيكي انجام داد ومتقاضي بايدازطريق دادگاه اقدام نمايد

راي شماره : ۴۶۸ – 27-10-1345
راي شوراي عالي ثبت
نهري حدفاصل دوملك بودكه سندمالكيت آن هابدون مساحت وطول ابعاد صادرشده وبه علت بعدعهد،حدفاصل مذكورازبين رفته بودوطرفين درتعيين محل نهرباهم اختلاف كردنديكي ازدومالك ،تقاضاي تفكيك ملك خودراكردكه بعلت معلوم نبودن حدمذكورموافقت باتفكيك نشدومتقاضي به دادگاه ارشاد گرديد.
شورادستوردادكه بااستمدادازاظهارنامه وصورت مجلس تحديدوحكم تصرف عدواني ومدلول اسنادمالكيت طرفين باشركت مهندس ثبت ومعاينه محل معلوم گرددحدمورداختلاف قابل تشخيص است يانه درصورت اخيرطرفين ويامتقاضي تفكيك به دادگاه هدايت شود.پس ازاجرادستوربالامعلوم شدكه حدقابل تشخيص است .
راي مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۴۵شورا:
(نظربه شرح صورت مجلس مورخ ۵-۱۰-۴۵تشخيص حدبااداره ثبت است كه طبق موازين قانوني رسيدگي واقدام شود).
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۹۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *