مصوبه مجوز اخذ عوارض

ارسال نامه در خصوص مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره.

ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۸۳۳۰/۸۳۴۲۳۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۱۳ معاون محترم مالي و اداري خواهشمند است دستور فرمائيد :

در اسرع وقت نتيجه اقدامات انجام شده در ارتباط با مصوبه «مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه کاره» را که طي بخشنامه شماره ۸۲۱۰/۸۲۸۵۳۴۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ به آن منطقه ابلاغ گرديده مستقيما به معاونت مالي و اداري شهرداري تهران اعلام فرمايند.