ارزش مدارك متقاضي
راي شماره : ۴۰۶ – 9-8-1346

راي شوراي عالي ثبت
شخصي نخلستاني رابه فرزندصغيرخودصلح كردوبرادرخودراوصي براو قرارداد.وصي نخلستان رابه نام خودباسندرسمي به ديگري فروخت .سپس مقررات ثبت عمومي به معرض اجاره نهاده شدوشماره گذاري به نام وصي انجام گرفت .بعدازگذشت ۱۷سال ازتاريخ آغازثبت عمومي ،خريدارنخلستان تقاضاي ثبت آن رابه نام خودكردومدارك اوسندرسمي خريدواستشهاديه وتصرف بودولي نماينده كه به ديدن محل رفت اورامتصرف نديدوبايع هم اقراركردكه وصي بوده وتصرف ومالك بودن برادرزاده خودراتصديق كردوخريدارمذكوردر تحقيقات محلي ازآوردن گواهان خودامتناع ورزيد.وصي مذكورهمچنين معرفي نخلستان رادردفترتوزيع به نام خوداشتباه دانست .ثبت مذكورراجع به اين كه ازچه كسي بايدتقاضاي ثبت رابپذيرد:ازمتصرف كه فرزندمصالح ومولي عليه وصي مذكوربوده است ياازخريدارملك ،كسب دستوركرد.
راي مورخ ۹-۸-۴۶شورا:
(قبول تقاضاي ثبت ازمتصرفين به عنوان مالكيت به شرح گزارش اشكالي نداردخريداروهركس ديگرادعائي داردمي تواندازحق اعتراض استفاده نمايد).
* سابقه *

***
شرح – هرچنداقراربايع (وصي )به ضررخريداراثري نداردولي به نفع مولي عليه سابق اواست كه فعلاًمتصرف ملك است .خريدارهم تنهامدركي كه داردسندخريداست كه طبق ماده ۸۸ قانون ثبت نسبت به ثالث (كه متصرفين كنوني ملك ومالكان واقعي هستند)اثري ندارد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۳۱-۵۳۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *