اختلاف درسهم الارث وثبت ملك بنام ورثه
راي شماره : ۴۱۷ – ۲۴-۱۱-۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
آقاي هادي مالك دودكان پلاك ۱۵۲۲و۱۵۲۳بودكه به نام اوتوزيع اظهارنامه شدوي سه زن داشت وازهريك فرزنداني .به حكايت گزارش وي درحال حيات خوددودانگ پلاك ۱۵۲۳رابه بانو(س )عيال نخستين خوددادودودانگ ديگرآن رابه بانو(ب )عيال دوم خود.فرزندمنحصربانو(س )عقيده داردكه دودانگ مانده پلاك مذكورراهم پدرش به وي داده است .پس ازفوت آقاي هادي :
اولاً- شخصي مدعي صلح سه چهارم دوپلاك بالاتوسط بانو(س )بخودشدو تقاضاي ثبت كرد.
ثانياً- خواهرزاده متوفي نيزبه استنادسندصلح ديگردودانگ پلاك هاي بالاراتقاضاثبت كردولي تصرف ندارد.
ثالثاً- سايروراث متوفي به استناداستشهاديه ودوبرگ مهرنامه مدعي مالكيت وتصرف دوپلاك شدند.
رابعاً- فرزندان بانو(ب )خودرامالك دودانگ پلاك ۱۵۲۳وشش دانگ پلاك۱۵۲۲مي دانستندوچهاردانگ مانده پلاك ۱۵۲۳راحق فرزندمنحصربانو (س ) دانسته وبراي سايرورثه حقي نمي شناختند.
خامساً- شش دانگ پلاك ۱۵۲۲پس ازفوت مورث مزبورباموافقت عده اي ازورثه بين فرزندان بانو(ب )تقسيم شدوفعلاًدرتصرف آنان است .فرزندان عيال سوم نيزباوجودابلاغ وقت تحقيقات محلي درمحل حاضرنبودندوادعا مالكيت وتصرف هم نكردند.
راي مورخ ۲۴-۱۱-۴۶شورا:
(بااذعان مالكيت مورث ،رسيدگي به اختلاف ورثه بايدبدواازطريق مراجع قضائي رفع شود).
شرح – بااحرازوراثت متقاضيان ثبت (ياتلقي ازوراث )تصرف اماره مالكيت نيست وبايدطبق ذيل ماده ۲۲ قانون ثبت حكم نهائي درباره اختلاف متقاضيان درمالكيت صادرگردد. (راي ۳۰۷)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۴۲-۵۴۳
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *