اجازه خرید سیب زمینی

اجازه خرید محصول سیب زمینی سال جاری تا یکصد هزار تن از کشاورزان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ هیأت وزیران.

۱۳۶۶/۰۷/۲۹ – .۸۷۰۵۸ت۶۳۹ – ۱۳۶۶/۰۸/۱۱ – ۱۹۲۲ بودجه – کشاورزی و روستایی – معاملات و اموال دولتی – نهادهای انقلاب اسلامی -سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۹ بر اساس بند ۶ مصوبه .۲۸۹م۳۴٫ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۲۳ شورای اقتصاد مبنی بر تعیین قیمت خرید هر کیلو سیب‌زمینی‌ از زارعین به مبلغ بیست و هشت (۲۸) ریال، تصویب نمودند، با رعایت قیمت مذکور همانند اجرای برنامه خرید سیب زمینی محصول سال ۶۵ تا حداکثر‌ یکصد هزار تن سیب زمینی محصول سال جاری توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی از طریق شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی از تولیدکنندگان‌ خریداری گردد.

‌وزارت برنامه و بودجه همانند سال گذشته مقدامت تأمین اعتبارات لازم به منظور جبران ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرایی طرح را بر اساس اعلام سازمان‌مرکزی تعاون روستایی در پایان اجرای طرح برآورد و از محل منابع سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخت نماید.
۱ – کلیه دستگاه‌های دولتی (‌سپاه – ارتش – بسیج – مراکز آموزشی و…) موظف می‌باشند سیب‌زمینی مورد نیاز خود را پس از اعلام سازمان مرکزی تعاون‌روستایی مبنی برآمادگی برای تحویل از طریق سازمان مذکور تأمین نمایند.
۲ – دستگاه‌های دولتی با سازمان مرکزی تعاون روستایی به صروت تجاری قرارداد تجاری قرارداد منعقد نمایند.