اجازه ورود قطعات موتورسیکلت

اجازه به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی نسبت به ورود قطعات موتور سیکلت ایژ ماشین ماشین آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن و توزیع موتورسیکلتهای تولیدی بین روستاییان ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ هیأت وزیران.

۱۳۶۶/۱۲/۰۹ – .۱۴۳۴۵۸ت۱۰۵۸ – ۱۳۶۶/۱۲/۱۶ – ۲۲۰۸

‌واردات و صادرات-‌وزارت بازرگانی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۹ با توجه به موافقت کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات واردات که طی نامه شماره ۷۲۵۷۴‌ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۰۶ وزارت بازرگانی منعکس گردیده تصویب نمودند :
‌به اتحادیه مرکزی تعاون روستایی اجازه داده می‌شود با استفاده از واریزنامه‌های صادراتی تهاتری شرقی که در اختیار دارد تا سقف ۴٫۵ میلیون دلار با هماهنگی‌ وزارت صنایع سنگین نسبت به واردات قطعات موتورسیکلت ایژو ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به خط تولید آن جهت مونتاژ در کارخانجات داخلی اقدام و‌ موتورسیکلتهای تولیدی را با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع با هماهنگی وزارت بازرگانی بین روستائیان توزیع نماید. و واریزنامه‌های فوق تا زمان گشایش‌ اعتبار معتبر می‌باشد.