اجاره – قوانین مرتبط

قوانین مرتبط اجاره

۱- ‌قانون الزام تخليه ساختمانهاي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات‌وابسته به دانشگاهها كه در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و ارگانها مي‌باشد

۲- مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص ‌حق كسب يا پيشه يا تجارت

۳- ‌قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاهها، ارگانها،‌سازمانها و نهادها است و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش

۴- قانون تمديد و اصلاح تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر

۵- ‌لايحه قانوني و واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاه‌هاي كشور

۶- قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن ، غرف و دكه‌هاي واقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت‌نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و‌نيروهاي مسلح
۷- لایحه قانونی تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی
۸- لايحه قانوني ‌نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌
۹- ‌لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني “‌نحوه تخليه ساختمانهاي استيجاري به وسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و‌سازمانهاي دولتي مصوب ۱۳۵۸/۴/۳۱”
۱۰- ‌لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتی از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از‌عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر

۱۱- قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب ۱۳۷۷